آمریکا - آرشیو

 تبعات شکست دیپلماسی را به ایران تذکر دهید
پیشنهاد دنیس راس به رئیس جمهور آمریکا

تبعات شکست دیپلماسی را به ایران تذکر دهید

اگر بخواهیم شانس آخری به دیپلماسی بدهیم، آمریکا باید استراتژی مذاکره ای خود را از رویکرد گام به گام اعتماد ساز – که به اقدام ایران نیاز دارد - به رویکردی شفاف تر تغییر دهد. به این ترتیب که آمریکا به وضوح نشان دهد در برنامه های هسته ای ایران چه بخش هایی را پذیرفته و با کدام فعالیت ها سرسازگاری نخواهد داشت

ادامه مطلب
بازگشت به مذاکرات از ترس انزوای سیاسی
کره شمالی چین را واسطه کرد

بازگشت به مذاکرات از ترس انزوای سیاسی

دکتر اسماعیل بشری، کارشناس مسائل شبه جزیره در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که این بار پس از تخطی های پیونگ یانگ از تعهدات داده شده، این کشور نمی تواند به امتیازگیری صرف در جریان مذاکرات امیدوار باشد

ادامه مطلب
درس هایی از اولین جنگ آمریکا با ایران
موسسه بروکینگز بررسی کرد

درس هایی از اولین جنگ آمریکا با ایران

تجربه جنگ های قدیمی باید پیش از تصمیم گیری در مورد جنگی جدید، به دقت مورد بررسی قرار گیرد. بسیاری از آمریکایی ها درس های جنگ اعلام نشده آمریکا با ایران در سال های 1980 را از یاد برده اند. شاید از یادبردن خاطره این جنگ ها برای واشینگتن کار آسانی باشد اما برای ایرانیان اینگونه نخواهد بود.

ادامه مطلب
سیاست خود در  قبال ایران را دوباره تنظیم کنید
توصیه به آمریکا در مورد تهران

سیاست خود در قبال ایران را دوباره تنظیم کنید

جان لیمبرت، یکی از گروگان های سفارت آمریکا در تهران، می گوید حتی هنوز تصمیم به توافق با ایران نیز اتخاذ نشده است. به گفته وی رئیس جمهور باید پیش از هر اقدامی این تصمیم را اتخاذ کند و بگوید که با ایران توافق می خواهد.

ادامه مطلب