آمریکا - آرشیو

نوروز ۱۳۸۷ خجسته باد

نوروز در آمريکا ؛ سفره هفت سین در کاخ سفید

تبریک سال نوی ایرانی فقط مختص رئیس جمهور آمریکا نیست. جان کری، رقیب بوش در انتخابات سال 2004 آمریکا در همان زمانی که درگیر مبارزات انتخاباتی خود بود، طی ارسال پیامی تبریک به ایرانی های مقیم آمریکا نوروز را منادی احیا و تولدی دوباره دانسته است. آمریکایی ها از این فرصت برای محترم شمردن سهمی که جامعه فارسی-آمریکایی در پیشرفت آمریکا داشته اند، استفاده می کنند.

ادامه مطلب

اختلافات کلینتون و اوباما بر سر ایران بالا گرفت

با بالا گرفتن موضوع ایران در بحث و جدل ها میان نامزدهای اولیه انتخابات سال 2008 آمریکا، برخی از نامزدها تلاش جدیدی برای مرزبندی بین موافقان و مخالفان مواجه نظامی با ایران آغاز کردند. این تلاش به ویژه در هفته گذشته میان دو نامزد اصلی حزب دموکرات مشهود بود.

ادامه مطلب

ایران و عراق از مباحث انتخابات آمریکا خارج شدند

گزارش اخیر جامعه اطلاعات آمریکا در مورد ایران و همچنین فروکش کردن ناآرامی های عراق باعث شد تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که زمانی می رفت به رفراندومی در مورد جنگ عراق و امنیت ملی تبدیل شود، اکنون نگرانی های داخلی در این کشور را مورد هدف قرار دهد.

ادامه مطلب

شانس سیاه پوست بیشتر شد

با پیروزی پیاپی باراک اوباما در رقابت های اولیه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین کنار کشیدن رقیب اصلی جان مک کین از دور رقابت ها این احتمال که اوباما و مک کین رقبای نهایی این انتخابات در ماه نوامبر باشند، تقویت شده است.

ادامه مطلب

نگاه واشنگتن پست به اقلیت های مذهبی ایران

این مقاله ترجمه و تلخیص عنوان اول روزنامه واشنگتن پست اول مارس 2008 است که به موضوع اقلیت های مذهبی در ایران می پردازد. برخی از رهبران اقلیت های مذهبی در ایران، آمریکا را مسوول مهاجرت آنها که هزاران سال است در ایران زندگی می کنند می دانند.

ادامه مطلب