سه شنبه 29 اسفند 1396

سرخط اخبار
بمباران شیمیایی حلبچه انتقام صدام از کردها بود وضع تحریم‌های اروپایی برای حفظ ترامپ در برجام منطقی نیست محمد بن سلمان، معمار تغییر در ماهیت سیاسی است     تغییراتی که تمامی ندارد