دوشنبه 7 خرداد 1397

سرخط اخبار
رفتار اردوغان با کردها به مسائل داخلی ترکیه باز می گردد مخمصه اروپا بین ایران و ترامپ آینده سخت و پیچیده برای حزب الله در لبنان و منطقه سر و دست شکستن های اردوغان برای فلسطین برای چیست؟