مجله دیپلماسی

مردان استبداد
هفتمین شماره مجله دیپلماسی ایرانی

مردان استبداد

ادوار تاریخی با گونه های مختلف رهبری همراه بوده اند: دموکرات های نوپای دهه ۱۹۲۰، دیکتاتورهای دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، ملی گراهای مخالف استعمارگری دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، حکومت سالخوردگان دهه ۱۹۷۰، بار دیگر دموکرات های دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ و به نظر می رسد اکنون بار دیگر ظهور دیکتاتورها را شاهد هستیم. بسیاری از چهره های مطرح در سطح جهانی امروز سیاست های خشونت آمیزی را اعمال می کنند که شاخصه استبدادگری است. دیکتاتورهای قدیمی برای در قدرت ماندن هر کاری لازم بود، انجام می دادند. به نظر می رسد بسیاری از رهبران امروزی هم دست کمی از آنها ندارند.

ادامه مطلب
دموکراسی در قرن ۲۱
مجله دیپلماسی ایرانی

دموکراسی در قرن ۲۱

از نظر تاریخی اثبات شده که دموکراسی نه تنها مقاومت کافی در برابر چالش های موقت را دارد، بلکه در گذر زمان گسترش یافته و امروزه افراد بیشتری در سراسر جهان در محیط های دموکراتیک زندگی می کنند. با این حال، در طی یکی دو دهه گذشته، نشانه های تضعیف دموکراسی در چندین کشور به ویژه در غرب که خاستگاه آن بوده، مشاهده شده و همین مساله نگرانی هایی را درباره ماهیت کلی دموکراسی، دوام و تطبیق آن با شرایط نوین برانگیخته است. تهدیدها و چالش های عمده برای دموکراسی در نتیجه ظهور پوپولیسم و ملی گرایی افراطی، فساد و اقتدارگرایی، کاهش سطح اعتماد مردم به سیاست و سیاستمداران و همچنین درگیری ها و موج های مهاجرتی بوده اند که اگر به درستی به آنها رسیدگی نشود، می توانند دستاوردهای دموکراسی را به کلی نابود سازند.با این حال از دیدگاه جهانی و بلند مدت و بر خلاف گرایش های کلی به پوپولیسم، سلامت دموکراسی چندان نگران کننده نیست و انتظار می رود همچنان از چالش ها سربلند بیرون آید.

ادامه مطلب