اخبار

پوتینیسم و روسیه جدید
تایید مشروط امپراطوری پوتین

پوتینیسم و روسیه جدید جدید

سمیر مرقس می نویسد: اگر بخواهیم مختصر بگوییم می توانیم بگوییم که پوتین توانست امپراطوری روسیه را با وجود ضعف های شدید روسیه احیا کند، حتی اگر آن طور که بعضی ها می گویند، متزلزل و سست باشد.

ادامه مطلب
اسرائیل در تدارک جنگ با ایران در سوریه؟
اسرائیل شرایط جنگیدن ندارد

اسرائیل در تدارک جنگ با ایران در سوریه؟ جدید

اسرائیل حملات خود علیه اهداف ایرانی در سوریه را آشکارتر انجام می دهد و به نظر برای محدود کردن نفوذ ایران در سوریه مصمم به نظر می رسد. اینکه پایان جنگ سوریه با مخاطره رویارویی نظامی اسرائیل و ایران در این کشور همراه شده، تصادفی نیست؛ اما هرگونه درگیری بین اسرائیل و ایران احتمالا با مداخله حزب الله لبنان و نیروهای شبه نظامی حامی ایران در عراق همراه خواهد شد. 

ادامه مطلب
صادق خرازی: تحقق امنیت در مرزهای ما به وجود نمی‌آید
در نشستی پیرامون بایسته‌های «گام دوم انقلاب»

صادق خرازی: تحقق امنیت در مرزهای ما به وجود نمی‌آید جدید

خرازی تصریح کرد: این واقعیت است که امروز تحقق امنیت برای مردم ما در مرزهای ما به وجود نمی‌آید؛ لذا خون می دهیم و شهید می‌دهیم و استقبال می‌کنیم از اینکه بتوانیم امنیت مردم خودمان را با ساختار جدید و نوین پیوند بزنیم.

ادامه مطلب
ویژگی ها و مختصات دیپلماسی ایران در دهه پنجم انقلاب
گذشته چراغ راه آینده است

ویژگی ها و مختصات دیپلماسی ایران در دهه پنجم انقلاب جدید

سید احمد حسینی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: مهمترین سرمایه ایران در رسیدن به این نقطه، برخورداری از الطاف الهی در درجه نخست، تشخیص درست روندهای پیرامونی و مجاهدت ها و همراهی مردم است که در آخرین مورد، تجلی آن را در حضور پرشور در مراسم گرامیداشت انقلاب در شهرهای مختلف کشور شاهد بودیم. 

ادامه مطلب