کتابخانه

هیچ معلمی بهتر از دشمن نیست
بررسی کتاب "هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان" نوشته ریچارد نفیو

هیچ معلمی بهتر از دشمن نیست جدید

کتاب "هنر تحریم ها؛ نگاهی از درون میدان" نوشته ریچارد نفیو به صورت عام به بررسی تحریم های آمریکا علیه ایران از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ می پردازد. تحریم هایی که نویسنده و سایرین معتقدند توانسته در غالب یک راهبرد وسیع تر برای پیشگیری ایران از رسیدن به سلاح های هسته ای موفقیت آمیز باشد.

ادامه مطلب
منطق "حق" یا "گلوله"؛ کمدی به رنگ تراژدی
بررسی کتاب "نقش زور در روابط بین الملل" نوشته آنتونیو کاسه سه

منطق "حق" یا "گلوله"؛ کمدی به رنگ تراژدی

اگر بخواهیم شالوده کتاب "نقش زرو در روابط بین الملل" را در یک جمله خلاصه کنیم می توان به این جمله آنتونیو کاسه سه در مقام نویسنده اثر اشاره کرد که می گوید: در این شرایط "حق" وجود ندارد و تنها "گلوله" است که به حساب می آید.

ادامه مطلب
قصه هم دستی عرفات و کیسینجر
یک صد و هفتمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

قصه هم دستی عرفات و کیسینجر

بر طرح 10 بندی توافق کردیم اما مدت کوتاهی بعد از آن فهمیدیم که ابو عمار ]یاسر عرفات[ می خواهد آن را به زمینه ای برای تحریک روش سیاسی خود به جهتی کاملا متفاوت تبدیل کند. و این توجه برای ما زمانی فاش شد که فهمیدیم مذاکرات سری میان ابو عمار و هنری کیسینجر از طریق واسطه ای سوم در جریان است.

ادامه مطلب
جورج حبش از انگیزه های سیاسی یاسر عرفات می گوید
یک صد و ششمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

جورج حبش از انگیزه های سیاسی یاسر عرفات می گوید

او می خواست روی هر رویداد سیاسی فارغ از واقعیت موازنه های قدرت و حقایق وقایع سرمایه گذاری کند. بر این اساس او را می فهمیدم، او مواضعش را بر اساس منافع شخصی و ذاتی و طبقاتی تعیین می کرد نه بر اساس منافع ملی.

ادامه مطلب
جورج حبش از هواپیماربایی هواپیماهای غربی و اسرائیلی می گوید
یک صد و چهارمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

جورج حبش از هواپیماربایی هواپیماهای غربی و اسرائیلی می گوید

ما گروگان ها و هواپیماها را 13/9/1970 برای یک هفته گروگان گرفتیم، بعد از آن تصمیم به تخلیه هواپیماها کردیم، گروگان ها را به امان انتقال دادیم تا ارتباطات و مذاکرات با طرف های بین المللی ذی ربط تمام شود، روز 16 سپتامبر درگیری ها با دولت اردن آغاز شد و عملیات حمایت از گروگان ها روز به روز سخت تر شد.

ادامه مطلب
 قصه آغاز رویارویی مسلحانه دولت اردن با مقاومت فلسطینی
یک صد و دومین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

قصه آغاز رویارویی مسلحانه دولت اردن با مقاومت فلسطینی

اولین دوره درگیری ها سال 1968 اتفاق افتاد، وقتی که حکومت اردن بعضی واحدهای خاص را در منطقه کرامه مستقر کرد تا جلوی فعالیت مقاومت فلسطینی و تحرکات آن را بگیرد.

ادامه مطلب
یاسر عرفات از نگاه جورج حبش
یک صد و یکمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

یاسر عرفات از نگاه جورج حبش

ابو عمار همیشه تمایل داشت که هاله بزرگی دور خودش ایجاد کند، به کسی هم اجازه نمی داد که با او رقابت کند چه در داخل «فتح» چه از سوی گروه های دیگر، این معادله بر بسیاری از رفتارها و مواضع سیاسی اش حاکم بود.

ادامه مطلب
روزی که جورج حبش برای سقوط قدس گریه کرد
یک صدمین بخش از کتاب «اسرار جعبه سیاه»:

روزی که جورج حبش برای سقوط قدس گریه کرد

روز سقوط قدس یکی از روزهای تلخ در زندگی من بود، در آن روز گریه کردم برای این که این شکست زلزله ای برای ارکان کل امت عرب بود، و صدمه گسترده ای را ایجاد کرد.

ادامه مطلب