آمریکا - آرشیو

خشونت به حد مرگ

کتاب «خشونت به حد مرگ» نوشته «تونی لاگورانیس» یکی از سربازان آمریکایی یونانی­الاصلی است که در زمان حمله آمریکا به عراق به عنوان بازجوی ارتش آمریکا فعال بوده و در تمام وقایع ابوغریب، موصل، شمال بابل و فلوجه حضور داشته است.

ادامه مطلب

رهبران بيمار

گاهی بیماری یک رهبر یا رئیس جمهوری باعث می شود که افرادی با قدرت و نفوذی بی نظیر ظهور کنند به گونه ای که تاریخ یک کشور دچار تحولی غیرمترقبه شود. برای مثال استالین پس از آن که لنین به حمله قلبی دچار شد، بر جای وی تکیه زد و از آن زمان دوره ای در تاریخ شوروی آغاز شد.

ادامه مطلب