آمریکا - آرشیو

پايان تورخاورميانه‌اى چنى

ديک چنى در تور خاورميانه‌اى خود که با هدف غلبه بر شبهات کشورهاى عرب نزديک به واشنگتن در مورد استراتژى نظامى آمريکا براى تامين امنيت بغداد و اطمينان به مقامات اين کشورها در مورد توانايى نورى المالکى، نخست‌وزير عراق، براى رهبرى اين کشور صورت گرفت، به کشورهاى عراق، امارات، عربستان، مصر و اردن سفر کرد.

ادامه مطلب

امنيت عراق در اغما

آمار مرگ و مير شهروندان بغدادى از زمان آغاز افزايش حضور نظامى نيروهاى آمريکايى در 14 فوريه، به 1586 نفر رسيده است. رقم کشته‌شدگان در بغداد طى دو ماه قبل از 14 فوريه، 2871 نفر بوده است. اما آمار مرگ و مير غيرنظاميان براثر حملات خشونت‌طلبانه در خارج از بغداد طى دو ماه اخير به نسبت دو ماه قبل از آن، از 1009 نفر به 1504 تفر افزايش يافته است.

ادامه مطلب