آمریکا - آرشیو

سایه بن لادن بر فراز ریاست جمهوری اوباما
مرگ رهبر القاعده برگ برنده باراک نخواهد بود

سایه بن لادن بر فراز ریاست جمهوری اوباما

گفتاری از مهدی محتشمی، مدیر کل اسبق امریکای وزرات‌خارجه ایران، در خصوص کارنامه باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در مبارزه با تروریسم، برای دیپلماسی ایرانی

ادامه مطلب