آمریکا - آرشیو

هشدار روسيه به آمريکا در مورد سامانه موشکى

ايران را بهانه نکنيد، هدف ما هستيم!

روسيه و ايالات متحده در حال حاضر به دنبال جايگزينى براى معاهده خلع سلاح هسته‌اى استارت هستند. اما ادامه اصرارهاى ايالات متحده براى استقرار سامانه دفاع موشکى در اروپا، موانعى بر سر اين راه ايجاد کرده‌است.

ادامه مطلب