آمریکا - آرشیو

از هند برای نزدیکی به ایران استفاده کنید

تحریم‌های جدی‌تر و تهدید‌های نظامی‌ نمی‌تواند در برنامه هسته‌ای ایران راه‌گشا باشد. آنچه که غرب به واقع به آن نیاز دارد رویکردی جدید است. در این فضا هندوستان می‌تواند به ایران و آمریکا کمک شایانی کند. بن بست در پرونده هسته‌ای ایران همچنان ادامه دارد.

ادامه مطلب

آمریکا از لنز ایران به بحرین نگاه می‌کند

روزهای بحران و هیاهو در مصر هر کجا نام ایالات متحده به میان آمد، نیم نگاهی هم به ایران شد. آمریکایی‌ها پشت متحد استراتژیک خود در خاورمیانه را خالی کردند تا مبادا مصر بعد از حسنی مبارک تبدیل به مقری شود برای نفوذ ایران پس از 32 سال غیبت در قاهره. اکنون بحث بحرین داغ است.

ادامه مطلب