آمریکا - آرشیو

صفحه شطرنج خاورمیانه به هم می ریزد
با پیشرفت در حل مساله هسته ای ایران

صفحه شطرنج خاورمیانه به هم می ریزد

این واقعیت که ایالات متحده و ایران پس از 34 سال خصومت ورزی یک قرارداد دیپلماتیک را به امضاء رساندند که درها را به سوی طیفی از احتمالات ژئوپولتیک می گشاید که از زمان جیمی کارتر تا کنون برای هیچ یک از روسای جمهور آمریکا در دسترس نبوده است.

ادامه مطلب