اخبار اصلی - آرشیو

آقاى مالکى لطفا با آتش بازى نکنيد!

آقاى مالکى لطفا با آتش بازى نکنيد!

از هم‌اکنون می‌توان فهمید که آقای مالکی سودای غلبه بر ایاد علاوی را در سر می‌پروراند و این گونه اظهار نظر در حالی که هنوز به طور قطعی چیزی مشخص نیست نشان از آغاز بازی‌ای تازه به ابتکار نوری مالکی دارد.

ادامه مطلب