اخبار اصلی - آرشیو

کشف حلقه مفقوده صلح

وزیر خارجه هند، پروژه تاپی را یک ابتکار مهم برای ایجاد اعتماد میان ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند خوانده است. در زمانى که دستيابى به صلح به دلايل متعدد اعم از مسائل هويتى و مليتى و مرزى و... ميسر نيست، يک عامل مشترک مادى و اقتصادى قادر است طرفين را مجبور به تحمل يکديگر يا پذيرش صلح دائمى کند.

ادامه مطلب

مجله هفته/ حاشيه نگارى بر خبرهاى ايرانى -1

در اين صفحه مى خوانيد: عدلیه افغانستان تعداد اعدامی‌هایشان را در ايران مى خواهد، آزمایش هسته‌ای ایران در کره شمالی؟، مصر به اعضاى ايرانى کاروان غزه ويزا نداد، درخواست تمديد حضور منشور کوروش در ايران و...

ادامه مطلب