اخبار اصلی - آرشیو

سیاست تغییر در قبال ایران با کسب اکثریت سنا محقق می شود؟
انتخابات آمریکا زیر ذره بین دیپلماسی ایرانی

سیاست تغییر در قبال ایران با کسب اکثریت سنا محقق می شود؟

اما موضوعی که اوباما بر سر آن فشار زیادی تحمل خواهد کرد، مسئله ی ایران است، چون دموکرات ها و جمهوری خواهان به دنبال افزایش تحریم ها هستند در حالی که رئیس جمهور، به دنبال دستیابی به توافقی بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران است.

ادامه مطلب
وحشی گری، وجه تمایز محافظان صدام بود
سی و هشتمین بخش از کتاب "صدام از این جا عبور کرد"

وحشی گری، وجه تمایز محافظان صدام بود

صدام محافظانی از روستای خود و خانواده اش آورد. بیشتر آنها جوانان بی سوادی بودند که رفتارشان از نظر وحشی گری با دیگران متمایز می شد، آنها هیچ فکری از کشور و قانون و انضباط نداشتند.

ادامه مطلب
یکپارچگی جهان تشیع در برابر چنددستگی اهل تسنن
جهان صدای رسای مرجعیت را بهتر می شنود

یکپارچگی جهان تشیع در برابر چنددستگی اهل تسنن

بسیاری بر این اعتقادند در حالی که جهان اهل تسنن بیش از پیش چندپارچه شده جهان تشیع یکپارچه است و این یکپارچگی سبب شده تا جامعه جهانی صدای واحدی از آن بشنود و بهتر بتواند با آن تعامل کند.

ادامه مطلب
شمخانی رابط روحانی به جهان عرب
مردی که می تواند روابط ایران با اعراب را متحول کند

شمخانی رابط روحانی به جهان عرب

شمخانی به عنوان وزیر دفاع تمرکزش را بر روی امنیت منطقه ای شامل کشورهای خلیج فارس قرار داد. شمخانی در سفری که به ریاض داشت با این کشور توافق نامه امنیتی امضا کرد.

ادامه مطلب