آسیا و آفریقا - آرشیو

پاکستان تحت فشار
از قتل بن لادن تا تجزیه بلوچستان

پاکستان تحت فشار

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل پاکستان در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین تحولات پاکستان در سال گذشته می پردازد و معتقد است اگر پاکستان با آمریکا در مبارزه با افراط گرایی همکاری نکند ممکن است آمریکا به سمت تجزیه پاکستان پیش رود.

ادامه مطلب
بازیگری چین در متن تحولات خاورمیانه
چین و بهار عربی

بازیگری چین در متن تحولات خاورمیانه

محسن شریعتی نیا، تحلیل گر مسائل چین در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به موضع چین در قبال تحولات کشورهای عربی در یک سال و چند ماه گذشته می پردازد و معتقد است بحران سوریه مهمترین نماد ورود چین از حاشیه به متن تحولات خاورمیانه است.

ادامه مطلب
گام هایی برای امنیت منطقه ای
سیاست های ایران در افغانستان در سال 1390

گام هایی برای امنیت منطقه ای

محسن پاک آیین، رئیس ستاد افغانستان وزارت خارجه در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به سیاست های ایران درباره مسائل افغانستان در سال 1390 می پردازد و معتقد است برگزاری دو نوبت نشست های سه جانبه ایران، افغانستان و پاکستان تا حد زیادی موجب کاهش اختلافات کابل و اسلام اباد بود و این امر در تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاثیر مثبت دارد.

ادامه مطلب