آسیا و آفریقا - آرشیو

گسترش ناامنى سلامت انتخابات مجلس افغانستان را تهديد مى کند

نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می‌خواهد بخاطر نبود امنیت در افغانستان نیروهای خارجی خود را از این کشور خارج کند. ناامنی انتخابات پارلمانی سال جاری در افغانستان را هم با چالش روبه‌رو کرده است.

ادامه مطلب