خاورمیانه - آرشیو

آب، ابزار جدید اسراییل برای تبعیض علیه فلسطینی‌ها
تلاویو سرزمین‌های فلسطینی را خشک می‌کند؟

آب، ابزار جدید اسراییل برای تبعیض علیه فلسطینی‌ها

اسراییلی ها با ترویج شایعه کم آبی در کرانه باختری، در حالی که رام الله به تنهایی بیش از شهر لندن بارش باران دارد، کنترل فلسطینی ها بر منابع آبی شان را انکار کرده است.

ادامه مطلب