اروپا - آرشیو

بریتانیا هم مخالف تحریم های جدید است
هفته پرمشغله مخالفین توافق

بریتانیا هم مخالف تحریم های جدید است

پل پیلار در یادداشتی می نویسد: کامرون روز جمعه درباره ایران گفت: «ما قطعاً متعهد به عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای هستیم. بهترین راه برای دستیابی به این هدف ایجاد فضایی برای رسیدن مذاکرات به موفقیت است. ما نباید در حال حاضر تحریم های جدید را تصویب کنیم، چون این اقدام غیرسازنده است.»

ادامه مطلب
آیا اتحاد جدیدی میان چین و روسیه به وجود آمده است؟
سال شکست سیاست خارجی کرملین

آیا اتحاد جدیدی میان چین و روسیه به وجود آمده است؟

جوزف نای در یادداشتی می نویسد: سال 2014 طلیعه دوره جدیدی از جنگ سرد ژئوپولیتیک بود. بااشغال اوکراین و تحریم‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده، روابط روسیه با غرب کاهش یافته و در عوض اتحاد میان کرملین و چین تقویت شده است.

ادامه مطلب