مطالب مرتبط با کلید واژه " مصر "


آیا رئیس جمهور سوم هم سقوط خواهد کرد؟
در صورت حل نشدن مشکلات امنیتی و اقتصادی

آیا رئیس جمهور سوم هم سقوط خواهد کرد؟

مردم کار و فرصت شغلی و مبارزه با فساد می‌خواهند. مصر سالانه به 700 هزار فرصت شغلی جدید احتیاج دارد. وضعیت اقتصادی‌اش سخت است. وضعیت امنیتی‌ای‌اش نیز آن طور که باید باثبات نیست.

ادامه مطلب
نبود حزب، پاشنه آشیل السیسی
رئیس جمهور جدید از حالا به بعد چه خواهد کرد؟

نبود حزب، پاشنه آشیل السیسی

جایگاه مردمی این حکومت می‌تواند فراتر از یک قاعده سیاسی یا اجتماعی یا پشت گرم به حمایت حزبی باشد. اما اگر نباشد چه؟

ادامه مطلب
خط و نشان سلفی ها برای السیسی
پارلمان آینده مصر از آن ما و اخوانی ها است

خط و نشان سلفی ها برای السیسی

اگر السیسی با جریان سلفی و هوادارانش کنار نیاید آن گاه این جریان به دولت اعلام جنگ خواهد داد و اندیشه تکفیری را خواهد پذیرفت و از اخوان به دلیل همکاری با انقلابیون در انقلاب 30 ژوئن پوزش خواهد خواست.

ادامه مطلب
بازگشت مصر از نیمه راه دموکراسی
غلامعلی خوشرو در نشست "نگاهی به انتخابات مصر، پیامدهای داخلی و منطقه‌ای"

بازگشت مصر از نیمه راه دموکراسی

تحلیل گر ارشد امور بین المللی و معاون اسبق وزارت امور خارجه بر این باور است که انتخابات اخیر مصر در بستر دیکتاتوری و سرکوب برگزار شده است و نمی‌توان آن را دموکراتیک و آزاد دانست.

ادامه مطلب