آرشیو اخبار

چین سعی در تعدیل گزارش دارد

چین سعی در تعدیل گزارش دارد

دکتر اسماعیل بشری استاد دانشگاه و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک در گفت و گو با دیپلماسی ایرانی معتقد است در صورتی که چین بتواند از خود رفع اتهام کند، به این دلیل که در گزارش کشور ثالث مطرح شده است، کشوری بعدی که می‌تواند مطرح شود روسیه است

ادامه مطلب
ایران و لیبی مهم‌ترین بازیگران نشست آتی اپک

ایران و لیبی مهم‌ترین بازیگران نشست آتی اپک

سرپرستی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران بر وزارت نفت و نیرو که پس از ادغام وزاتخانه‌ها تصمیم آن اتخاذ شد و احتمال حضور وی به عنوان نماینده ایران در نشست وزرای نفت اپک، باعث طرح مسائل بسیاری نزد کارشناسان شده است

ادامه مطلب