آرشیو اخبار

ایران پرتلاطم

این کتاب را یکی از وزرا و نمایندگان اسبق پارلمان انگلیس نوشته است که سال ها روی ایران و خاورمیانه مطالعه کرده و بارها به این کشور سفر کرده است.

ادامه مطلب