مطالب مرتبط با کلید واژه " بریتانیا "


نه معنادار بریتانیایی ها
موج خودخواهانه‌ای که انگلیسی‌ها به راه انداختند

نه معنادار بریتانیایی ها

محمد مهدی مظاهری، استاد دانشگاه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: موج واگرایی در اتحادیه اروپا که با بحران های اقتصادی و مالی طی سال های اخیر دامن کشورهای اروپایی و حوزه یورو را گرفته، بی شک با خروج عضو مهمی همچون بریتانیا تقویت خواهد شد.

ادامه مطلب
ترامپ و طرفدارانش با انگلیسی‌ها فرق دارند
مولفه های اختصاصی رای مثبت به برگزیت

ترامپ و طرفدارانش با انگلیسی‌ها فرق دارند

که اگر چه برخی از مولفه های کمپین برگزیت جزئی از پدیده فراآتلانتیکی اشاعه پوپولیسم است، اما برخی از مولفه های آن نیز منحصر به بریتانیا است و نمی توان از آن پیروزی ترامپ در آمریکا را مستفاد کرد.

ادامه مطلب
رفراندوم بریتانیا پیروزی گذشته‌گراها بر آینده‌نگرها بود
پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا

رفراندوم بریتانیا پیروزی گذشته‌گراها بر آینده‌نگرها بود

مجید تفرشی، کارشناس مسائل بریتانیا در گفت‌وگو با دیپلماسی ایرانی پیش‌بینی کرده موافقت انگلیسی‌ها با خروج از اتحادیه اروپا مواضع جدایی‌طلبان اسکاتلند و ایرلند شمالی از بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی از اتحادیه را تقویت خواهد کرد.

ادامه مطلب
تاثیر خروج بریتانیا بر تعامل با ایران
سه راهی که در برابر لندن برای تعامل با اروپا وجود دارد

تاثیر خروج بریتانیا بر تعامل با ایران

محمدرضا بابایی، کارشناس استراتژی اقتصادی: ظاهرا مردم بریتانیا در دوگانه جامعه واقتصاد با مقولاتی مانند مهاجرت،‌ محدود شدن بازار کار و خدمات تامین اجتماعی ناشی از مهاجران اروپایی و حل مشکل اقتصادی کشوری مانند یونان کنار نیامده اند.

ادامه مطلب
چپ‌گراها و تعارضات موجود در اتحادیه اروپا
خروج از اتحادیه معادل مخالفت با ورود به آن نیست

چپ‌گراها و تعارضات موجود در اتحادیه اروپا

یانیس وروفاکیس می نویسد: وارد شدن به یک سیستم و مقابله با آن شعاری است که بار دیگر باید احیا شود. هم اکنون بیش از هر زمان دیگری بهترین گزینه پیش روی چپ گرایان یک جنبش انسان گرایانه اروپایی برای دموکرات کردن اتحادیه اروپا است.

ادامه مطلب
اعراب، عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
گروهی که تاثیری به سزا در رفراندوم انگلیسی‌ها داشت

اعراب، عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

واکنش عمومی در جهان عرب به‌ گونه‌ای است که می‌توان گفت که از نتایج صندوق‌های رای "شوکه" شده‌اند و به سرزنش یکدیگر به دلیل نگاه ایدئولوژیکی یا دینی خود پرداخته‌اند.

ادامه مطلب
پس از بریتانیا نوبت آمریکا است
هشدار جدی به واشنگتن

پس از بریتانیا نوبت آمریکا است

در این انتخابات موضوع هویت بر اقتصاد پیشی گرفت. مباحث مربوط به استقلال و حاکمیت بر مباحث اهمیت و تاثیرگذاری بریتانیا اولویت یافت. رهبران انتخاب شده کنار گذاشته شدند. اگر این اتفاق در بریتانیا به وقوع پیوست، احتمال وقوع آن در آمریکا نیز دور از ذهن نیست.

ادامه مطلب