مطالب مرتبط با کلید واژه

مقام معظم رهبری


نقش ولایتی در سیاست خارجی ایران
المانیتور بررسی کرد

نقش ولایتی در سیاست خارجی ایران

نقش ولایتی در حالی پررنگ تر شده که به نظر می رسد تهران به دنبال تعدیل تنش های هسته ای خود با غرب است. تنش هایی که در ماه های اخیر پیامد دوچندانی بر اقتصاد جمهوری اسلامی داشته است.

ادامه مطلب