مطالب مرتبط با کلید واژه

آلمان


پیام نظامی ریاض به تهران چیست؟
بندر مسئول خریدهای نظامی عربستان

پیام نظامی ریاض به تهران چیست؟

رئیس سازمان امنیت عام عربستان امیر بندر بن سلطان مسئول تعریف، تدوین و طراحی استراتژی دفاعی عربستان و خریدهای سلاح‌های این کشور شده است.

ادامه مطلب