آرشیو اخبار

ديلى تلگراف: من هیچ پشیمانی نسبت به سخنانم در جنگ خلیج فارس نمی­کنم

من در نخستین روز جنگ دوم خلیج فارس حرف مهمی را بر زبان راندم، در آن موقع گفتم بسیار سریع معروف خواهیم شد. اکنون برخی فرماندهان مرا بابت آن اظهارات و دفاعم از آن جنگ مورد انتقاد قرار می­دهند...

ادامه مطلب

­نشست­ها برای مهار بحران اقتصاد جهانی

­نشست­ها برای مهار بحران اقتصاد جهانی همچنان ادامه دارد. در حالی که اروپا و امریکا هفته­های گذشته را در نشست­های مداوم برای مهار بحران مالی و اتخاذ راهکارهایی برای رسیدن به یک راه حل معقول سپری کردند...

ادامه مطلب