آرشیو اخبار

صد سالگی کشف نفت در ایران

با نفت گرفتاريم

گفت‌و گو ديپلماسى ايرانى با دکتر محمد على موحد به مناسبت صد سالگی صنعت نفت ایران

ادامه مطلب

نظر مردم امريکا نسبت به مذاکرات با ايران: اشکالى ندارد

روى تى هيرا ، محقق ارشد پژوهشکدة پيشرفت آمريکايى، نتیجه نظر سنجی موسسه گالوپ را درباره مذاکره با ایران بررسی کرده است. طی این نظر سنجی 59درصد مردم بر اين عقيده بودند که گفت و گو با ایران ايدة خوبى است.

ادامه مطلب

گزينه ها و راهبردها براى معامله با ايران

دنيس راس، مدير اسبق بخش امور خاورنزديک و آسياى جنوبى وزارتخارجة ايالات متحده، در سخنرانی ای که متن کامل آن را در زیر می خوانید راهبردهایی ارائه کرده که مطالعه آن برای شناخت رفتار غرب در قبال ایران مفید است.

ادامه مطلب

ارتش آلمان و ضد ياغيگری در افغانستان

این مقاله نوشته تيمو نوئتزل (Timo Noetzel)، و بنجامين اشرير (Benjamin Schreer)، محققين مؤسسه امور امنيتى و بين الملل آلمان در سال ۲۰۰۸ است که چالش های ارتش المان در افغانستان را مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب

تحریم چند جانبه به جای تهاجم یک جانبه

با وجودی که اروپائیان طی 5 سال گذشته و پس از جنگ عراق هرگز نتوانسته اند خاطره خوشی را از جورج بوش به خاطر آورند، اما طرح جدید وی برای مواجه با ایران با استقبال خوب رهبران اروپایی مواجه شد که در نوع خود بی سابقه بود.

ادامه مطلب