منطقه ای که به خاورمیانه پیوند مستقیم دارد

رقابت ترکیه، اسرائیل و روسیه برای نفوذ بیشتر در قفقاز

۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۰۲۰۴۰۵ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
از منظر تاریخی، مرزهای ارمنستان تا عمق خاورمیانه که محیط طبیعی آن است، پیش رفته بود. بعدها ارمنستان گاه بخشی از امپراتوری عثمانی و گاه بخشی از امپراتوری‌های صفوی و قاجار در ایران بود که منطقه را به طور کامل پوشش می‌دادند.
رقابت ترکیه، اسرائیل و روسیه برای نفوذ بیشتر در قفقاز

دیپلماسی ایرانی: سرگئی ملکونیان، عضو موسسه پژوهش های کاربردی سیاست ارمنستان و نیز عضو موسسه مطالعات شرقی مسکو است. وی دکترای خود را در سال 2021 در زمینه روابط اسرائیل و سوریه از دانشکده دیپلماسی وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه گرفت. ملکونیان در موسسه تحقیقات و توسعه ارمنستان در ایروان در حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا تدریس می‌کند و همچنین رئیس برنامه همین است.

وی در گفت وگو با آرمناک توکماجیان به منطقه قفقاز و رقابت های قدرت های خارجی در آن پرداخته است. وی می گوید: «از زاویه های مختلفی می شود گفت که قفقاز جنوبی، بخشی از خاورمیانه است. روشن ترین عامل در این زمینه، جغرافیاست. شکل گیری قومی ارامنه و کشورشان در کوهستان‌های ارمنستان شکل گرفت. این منطقه، بخشی از غرب آسیاست: منطقه ای جغرافیایی که خاورمیانه را هم به عنوان یک "منطقه سیاسی" در بر می گیرد. برای درک این نکته، کافی است توجه کنیم که دو رودخانه ای که تمدن‌های منطقه در اطراف آنها شکل گرفته‌، یعنی دجله و فرات، از کوهستان‌های ارمنستان سرچشمه می‌گیرند. امروز، ارمنستان با ترکیه و ایران، دو نقش‌آفرین کلیدی خاورمیانه، هم مرز است و ایروان به اربیل، تهران و بغداد نزدیکتر است تا به مسکو یا بروکسل.»

ملوکونیان می افزاید: «از منظر تاریخی، مرزهای ارمنستان تا عمق خاورمیانه که محیط طبیعی آن است، پیش رفته بود. بعدها ارمنستان گاه بخشی از امپراتوری عثمانی و گاه بخشی از امپراتوری‌های صفوی و قاجار در ایران بود که منطقه را به طور کامل پوشش می‌دادند. برای پیدا کردن ارمنستان در نقشه جهان در هر دوره‌ی تاریخی، باید به کارتوگراف‌ها یا کارشناسان نقشه برداری مراجعه کنیم که مرزهای خاورمیانه مدرن را توصیف کرده‌اند. از منظر فرهنگی هم، ارمنستان بخشی از این منطقه است. با توجه به مناطقی که ارمنیان در طول تاریخ در آنها زندگی کرده‌اند، می‌توان همسانی هایی با شرق عربی از نظر سنت‌ها، آشپزی، واژه های قرضی زبان و غیره پیدا کرد. به عنوان مثال، ارمنیان چند قرن پیش از جابجاشدگی و آوارگی ناشی از قتل عام آنها در جنگ جهانی اول، بخشی از جامعه سوریه بودند و کلیسای آپوستولی ارمنی نیز یکی از قدیمی‌ترین کلیساهای مسیحی شرقی است. در سطح سیاسی، دولت‌های ارمنستان در طول تاریخ بخشی از فرایندهای منطقه‌ای خاورمیانه بوده‌اند. امروزه نیز این وضعیت تغییری نکرده است. ارمنستان پیامد تنش‌های این منطقه را احساس می‌کند، از جمله بیجاشدگی پناهندگان ارمنی در عراق و سوریه، یا شرکت مزدورانی از لیبی و سوریه در جنگ 2020 آذربایجان با ارمنستان به سود آذربایجان.»

سرگئی ملکونیان درباره همکاری رو به رشد میان اسرائیل و آذربایجان در قفقاز جنوبی، اهداف‌ اصلی اسرائیل در این زمینه و نگاه مسکو به گسترش حضور اسرائیل در "حیات خلوت" مسکو، می گوید: «در گذشته، روابطی میان اسرائیل و آذربایجان عمدتاً در زمینه‌های اقتصادی و انرژی برقرار بود، در حالی که امروز توجه زیادی به همکاری نظامی – فنی و مسائل امنیتی می‌شود. بنابراین، آذربایجان نقش مهمی در راهبرد سیاست خارجی اسرائیل بازی می کند که از آن به عنوان "راهبرد محدودهای تازه new peripheral strategy" یاد می‌شود. این استراتژی بر ایجاد روابط نزدیک با کشورهایی تکیه دارد که در نزدیکی بزرگترین سرچشمه های تهدید امنیت اسرائیل قرار دارند. این است که آذربایجان و ترکمنستان که مرز زمینی و دریایی با ایران دارند و همچنین کشورهای خلیج فارس، به عنوان مناطق دارای اولویت در دیپلماسی اسرائیل به حساب می آیند.»

وی در ادامه می افزاید: «پس از آنکه آذربایجان در سال 2020، بخشی از منطقه ناگورنو – قره باغ را در کنترل خود گرفت، مرز بین ایران و آذربایجان حدود 100 کیلومتر افزایش یافت و اسرائیل امکان دسترسی به سایت های نظارت، شنود و ردیابی در فاصله تنها 7 کیلومتری  ایران را به دست آورد. امروز به طور غیررسمی، اسرائیل از باز شدن "گذرگاه زنگه زور" حمایت می‌کند که پروژه ترکیه و آذربایجان برای ایجاد یک گذرگاه مستقیم میان این دو کشور از دل قلمروی سرزمینی ارمنستان است. اجرای این پروژه به افزایش قابل توجه نفوذ ترکیه در مناطق نزدیک مرز ایران از گذر آذربایجان منجر خواهد شد. روسیه، به فعالیت‌های اسرائیل در قفقاز جنوبی توجه زیادی نمی‌کند. نخست اینکه، تمایل به تغییر وضع موجود در ناگورنو قره باغ با توسل به جنگ در سال 2020، از طرف آذربایجان آغاز شد. اسرائیل یکی از طرف های منتفع از این رخداد بود و نقش بسیار مهمی هم در آماده‌سازی آذربایجان برای این جنگ و پشتیبانی از آن ایفا کرد. دوم اینکه مسکو، اسرائیل را به عنوان مسیری برای نفوذ غرب در قفقاز جنوبی نمی‌بیند. سوم، اسرائیل تأثیری منفی بر منافع روسیه در منطقه ندارد؛ حریف اصلی مسکو در قفقاز جنوبی، آنکاراست.»

ملکونیان همچنین گفت: «درباره بازی مشترک اسرائیل و ترکیه در قفقاز جنوبی و سرانجام آن باید گفت که ترکیه و اسرائیل در این منطقه منافع متفاوتی دارند. برای آنکارا، قفقاز جنوبی به طور تاریخی نقطه ای بوده که در آن منافع ملی خود را پیگیری کرده است. تا به امروز، ترکیه سعی داشته با بکارگیری ابزارهای اقتصاد و انرژی، لجستیک و نظامی، نفوذ خود را گسترش دهد. بنابراین، این کشور در رقابت با روسیه و ایران بر سر حوزه های نفوذ قرار دارد. برای اسرائیل، قفقاز جنوبی از چنین اهمیت راهبردی ای برخوردار نیست و اهمیت این منطقه به واردات انرژی، فروش سلاح و به ویژه تنش آفرینی برای ایران باز می گردد. نقطه تلاقی اصلی منافع ترکیه و اسرائیل در قفقاز جنوبی، تضعیف ایران است. در سال 2020، به رغم وجود یک بحران سیاسی بین ترکیه و اسرائیل، هر دوی آنها در جنگ آذربایجان در برابر ارمنستان و ناگورنو قره باغ، از آذربایجان حمایت کردند. هر دو نیز از این جنگ بهره بردند. ترکیه نفوذ خود را در آذربایجان افزایش داد، حضور نظامی خود را در آنجا تقویت کرد و امکان باز شدن "گذرگاه زنگه زور" را بیشتر کرد. اسرائیل هم به نوبه خود، به مرز ایران دسترسی یافت و نیز یک همپیمان قوی پیدا کرد تا فشار بر تهران را بیشتر کند. البته ممکن است میان ترکیه و اسرائیل، رقابتی در حوزه نظامی – فنی شکل بگیرد که کدام یک از دو کشور، بیشترین سلاح را به آذربایجان بفروشد اما در دیگر جنبه ها، منافع اسرائیل و ترکیه در همکاری بیشتر است تا رقابت یا هماوردی.»

از ملکونیان درباره چارچوب مفهومی تازه ای که مسکو از سیاست خارجی خود در فضای پس از آغاز جنگ در اوکراین منتشر کرده پرسیده شد و اینکه در این چشم اندازِ تازه، خاورمیانه، به ویژه سوریه، چه جایگاهی دارند؟ وی پاسخ داد: «چارچوبه مفهومی تازه سیاست خارجی روسیه به ارتباط با خاورمیانه در زمینه‌های مختلف اشاره می‌کند. نخست، روسیه حمایت خود را از فرمت‌های منطقه‌ای ادغام و گفت وگو میان کشورها بیان کرده است. برای مسکو، این به معنای بررسی تمامی مسائل منطقه‌ای توسط کشورهای خاورمیانه است، به معنای حذف عوامل غیرمنطقه‌ای، بویژه غرب از این فرایندها. دوم، در این نسخه، خاورمیانه تنها منطقه‌ای است که در زمینه مبارزه با تروریسم بین‌المللی به آن اشاره شده است. این سند همچنین به طور خاص آمادگی روسیه را برای همکاری با کشورهای منطقه در حفاظت از جمعیت مسیحی بیان می‌کند. سوم، خاورمیانه در چارچوب پنجمین منطقه‌ دارای اولویت برای روسیه یعنی جهان اسلام مورد توجه قرار گرفته که این هم به دلیل پتانسیل این منطقه برای تبدیل شدن به کانونی در یک جهان چند قطبی است. مهم است اضافه کنیم که روسیه منطقه خاورمیانه را یکی از کانون های پایبند به ارزش‌های محافظه‌کارانه سنتی می بیند که همچنین الگوی نئولیبرال غربی را نمی پذیرد. درباره سوریه، نسخه قبلی چارچوب سیاست خارجی روسیه که در سال 2016 منتشر شده بود، پاراگراف کاملی را به رویکرد روسیه در حل منازعه و چشم‌انداز آینده آن کشور اختصاص داده بود. آن نسخه، یک سال پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه در سپتامبر 2015 منتشر شد و سیاست و اهداف روسیه در سوریه را شرح می‌داد. نسخه جدید چنین پاراگرافی ندارد اما به اهمیت عادی سازی روابط سوریه با همسایگانش اشاره می کند. این نشان می‌دهد که از نگاه روسیه، منازعه سوریه، تاحدود زیادی حل و فصل شده و آنچه می ماند به عادی سازی رابطه سوریه با کشورهای خاورمیانه بستگی دارد. در واقع، سوریه در فهرست اولویت‌های مسکو، پس از ایران قرار گرفته است.»

از ملکونیان پرسیده شد که هرچند با وجود جنگ اوکراین، کشورهای خاورمیانه روابط با روسیه را حفظ کرده‌اند، اما اگر روسیه در اوکراین زمینگیر شود، چه پیامدهای کوتاه و بلندمدتی را برای روابط مسکو با منطقه پیش‌بینی می‌کنید؟ وی پاسخ داد: «از نگاه راهبردی، برای روسیه مهم است که نشان دهد نظم جهانیِ در حال شکل‌گیری، غرب محور نیست. در این زمینه، توجه ویژه‌ای به خاورمیانه می‌شود. روسیه فرمت‌های همکاری بسیاری را ارائه می‌دهد که مستقیما به کارزارش در اوکراین وابسته نیست: ایجاد یک منطقه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی یوروآسیا، توسعه ارتباطات در این منطقه، ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای و غیره. البته موفقیت ابتکارات روسیه به چند پیش‌نیاز وابسته است. نخست، قابلیت‌های مالی و اقتصادی این کشور. بدیهی است که اگر روسیه در جنگ اوکراین شکست بخورد، نمی‌تواند این طرح‌ها را به پیش براند. به عنوان مثال، امروز مسکو قادر به سرمایه‌گذاری در قطعه راه آهن رشت – آستارا برای تکمیل محور شمال – جنوب یعنی کریدور چند شاخه حمل و نقلی است که از روسیه، آذربایجان، ایران و نیز بخش‌هایی از آسیای مرکزی تا هندوستان ادامه می یابد. اما اگر وضعیت در اوکراین بدتر شود، این موضوع دیگر قابل تحقق نخواهد بود. دوم، شکست در اوکراین ممکن است تمایل کشورهای منطقه برای همکاری با یک روسیه ضعیف را از میان ببرد و جایگاه غرب را تقویت کند. بخشی از جمعیت خاورمیانه، روسیه و رئیس‌جمهور آن، ولادیمیر پوتین، را به عنوان قدرتی برای چالش با سلطه غرب می‌بینند. با این حال، با ضعیف شدن روسیه، سطح حمایت و آمادگی کشورهای منطقه برای توسعه طرح‌های راهبردی با روسیه کاهش خواهد یافت، به ویژه اگر با فشار غرب یا پیشنهادهای مناسبترش همراه شود. نکته آخر هم اینکه در صورت بروز مشکلات بیشتری برای روس ها در اوکراین، می‌توان انتظار داشت حضور نظامی روسیه در سوریه هم کاهش یابد. در حال حاضر، مسکو تلاش خواهد کرد موقعیت خود را در سوریه حفظ کند، تا این اطمیان حاصل شود که می تواند در آینده دوباره به این کشور بازگشته یا حتی حضور خود را افزایش دهد.»

منبع: کارنگی / تحریریه دیپلماسی ایرانی/11 

کلید واژه ها: قفقاز آذربایجان جمهوری آذربایجان ارمنستان ایران و قفقاز ایران و ارمنستان ایران و آذربایجان ایران و ترکیه ایران و روسیه ترکیه و آذربایجان ترکیه و قفقاز روسیه و قفقاز روسیه و آذربایجان روسیه و ارمنستان اسرائیل اسرائیل و آذربایجان اسرائیل و قفقاز


( ۶۱ )

نظر شما :

کوروش ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۳۴
امثال این مقالات برای سوادآموزی پانترکها که به جز چند سایت و تلویزیون فاشیستی ترک منبع دیگری ندارند باید بیشتر منتشر شود. سرزمینهای وسیع ارامنه را اشغال کرده اند ولی منطقه کوچکی به اسم قره باغ را پیراهن عثمان کرده اند که آن هم اتفاقا همیشه دارای جمعیت اکثریت ارمنی بوده است!
دلسوز ایران ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۹:۲۹
مقاله خوبی بود و روابط ترکیه اسراییل با باکو و اهداف آنها را علنی کرد ،اما چرا امروز صدای زوزه های گرگهای خاکستری از سر استیصال بر آورده سازی اهدافشان زیاد شنیده میشود ؟؟؟؟؟ترس یا تهاجم
به کوروش بی سواد ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۹:۴۷
جمله اول مقاله که می گوید «سرزمین تاریخی ارامنه تا عمق خاورمیانه بوده » دقیقا ایران را هدف قرار می دهد. حزب تروریستی داشناکسیون دقیقا با همین توجیه اقدام قتل عام مردم ارومیه و قره باغ و ایغدیر ترکیه و آذربایجان غربی (ارمنستان امروزی) کرد. رویای ارامنه از دریای سیاه تا خزر است که شامل بخشهایی از ایران هم می شود. جالب است که زمانی که ارامنه با قتل عام و حمام خون اقدام به اشغال ایران می کردند و هدفشان تا قزوین بود دولت وقت پهلوی ملعون حتی یک هنگ هم برای دفاع از تورکهای آذربایجان ارومیه و تبریز نفرستاد و زمانی هم که انور پاشا و نوری پاشا برای دفاع از مردم آذربایجان به ارامنه و حامیان روس و فرانسوی آنها حمله کردند رضا پالان لعین گفت که عثمانی حق دخالت در مسائل داخلی مارا ندارد!!!! یعنی خود رضا خان به شرط اینکه تورکها قتل عام شوند مشکلی با تجزیه ایران و الحاق آن به ارمنستان بزرگ را نداشت. و امروز شما سلطنت طلبان کوروش پرست همان افکار را دارید
ناشناس ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۲۲:۲۶
مسلمان نماهای ارمنی صفت؟خوش باشند
عبدالرضا ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۲۳:۲۴
ارمنستان از نظر تاریخی منطقه کوچکی در اطراف دریاچه وان در شرق تورکیه بوده است که انهم در اکثریت قریب به اتفاق در داخل امپراطوریهای هخامنشی سلوکی اشکانی ساسانی رومی خلفای عرب و تورک بوده اند در زمان تزاری ارامنه از ممالک محروسه قاجار و عثمانی به ایروان قره باغ و زنگزور مهاجرت کرده و با قتل عام و فراری دادن ازرها سرزمین انها را غصب و الان دولت ارمنستان در اراضی تورکان تاسیس شده است
ابراهیم قدیمی ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۲۳:۴۴
نیاز به محقق ندارد۔محصلین دبیرستانی ما تاریخ حضور ایرانیان و ارامنه و ترکها در منطقه را خوب میدانند۔گرچه مابا ارامنه بیشتر جدا شده و با ترکها بیشتر عجین شده از بعد از اسلام واعراب میباشیم۔ارامنه بعد از جدا شدن از ایران سرزمین های خود را به رم شرقی وترکها از دست دادند وایران حاکمیت ایرانی خود را۔ولی ایران بعنوان یک جغرافیای زیر مدیریت ترکها با همکاری ایرانیان مستقل و تحت نام پرشیا ویا ایران باقی ماند گرچه در قرن نوزدهم تفکیک زیادی از ان صورت گرفت و ترکیه بجای رم شرقی بوجود امد وارمنستان تحلیل زیادی کرد ولی از بین نرفت۔ارمنستان نیز همواره وجود داشته است۔
ایرانی مسلمان ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۰۰:۱۶
قره باغ آذربایجان خاک اسلام است. زنده باد برادری مسلمانان ایران و آذربایجان و ترکیه
ناشناس ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۰۰:۲۷
اگر ایران بعد از فروپاشی اتعاد جماهیر شوروی، آذربایجان رو به خاک اصلی خود بر می‌گرداند ویا از شوروی تحویل میگرفت الان این حرفها نبود فرصت رو از دست می دهیم بعد خود را به در دیوار می زنیم اگر موقعیت ایران در ترکیه می بود سه سوت می گرفت
حسین ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۰۳:۱۴
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی.تاریخ را از کجایتان در می آورید .و مرتب بر طبل ان می کوبید.۳۳ سال منطقه قره باغ را اشغال کردید غیر از ویرانی و آلودگی زیست محیطی و کشت و کشتار چیز دیگری به جا نگذاشتید.اگر از جنبه تاریخی بحث کنیم باید خاطر نشان کنیم که بازماندگان ارمنی را مگر آزربایجانی ها در کنار خود پناه ندادن .مگر آنها را به خاک خود نیاوردن.از کدام تاریخی و منبعی حرف می زنید . تاریخ باستان شبیه یک افسانه خیالی و من در اوردی است.هنوز ارمنی ها و یک سری پان ایرانیستها در تاریخ مبهم و تاریخ مصرف گذشته خود توهم زده اند.
علی ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۰۹:۲۹
این آقا با استناد به کدام اسناد تاریخی چنین ادعای مضحکی میکند؟ آیا از مطالب منابع آشوری و بابلی در مورد توروکیها و مشخصات جغرافیایی محل سکونتشان خبر دارد؟ اینگونه که به نظر نیرسد ادعای اراضی ارامته و داشناکهای خونخوار که جنایاتشان در طول تاریخ شهره بوده تمامی ندارد
رضا ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۱:۰۱
نویسنده این متن خیلی داره تلاش میده که اون رو مثلا علمی و بیططرفانه نشون بده ولی به این وقاعیتات مسجل اصلا اشاره‌ای نمیکنه: ۱-قبل از جنگ دوم قره‌باغ بیست درصد آذربایجان در اشغال ارمنستان بود ۲-خود ایروان تا همین صد تا دویست سال پیش یک شهر غالبا مسلمان با مساجد فراوان بود که بویژه از اواخر قرن نوزده با اخراج مسلمانان ارمنی نشین شد. ۳-کشورهایی مانند اسرائیل و ترکیه صرفا به دنبال منافع ملی خود هستند و در تحلیلهای منطقی نباید از فاکتور ایدئولوژیک سخن گفت ۴- در این دوره بهترین راهکار برای ارمنستان و آذربایجان به رسمیت شناختن تمامیت ارضی همدیگر و پایبندی به توافق صلح است ۵-ارمنستان میتواند از این فرصت برای عادی سازی روابط با ترکیه و آذربایجان و پایان دادن به سیاست ورزی‌های آرمانگرایانه استفاده کرده و به سمت توسعه پیش برود.
کامران ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۴
کوروش میگوید سرزمینهای ارمنی ها اشغال شده است ، بله درسته ارمنستان واقعی که در شرق اناتولی واقع شده توسط اکردا اشغال شده و املاک انها غصب شده است
آتیلا ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۲:۲۴
این جناب ارمنی مرزهای ارمنستان خیالی خود را تا عمق خاورمیانه می داند خودش هم باور دارد ارمنیها از داخل سوریه کنونی و لبنان به قفقاز آمده اند در بخش دیگری می گوید دولتهای ارمنستان بخشی از فرآیند تاریخی منقطه بودند ولی حتی نمی تواند از یک دولت ارمنی در طول تاریخ نام ببرد و اعتراف دارد که جمعیت پراکنده ارمنی در گذشته همواره جزوی از امپراتوریهای عثمانی صفوی قاجار افشار سلجویان آق قویونلو و قره قیونلو ها بوده اند گویا ایشان در طول تاریخ هر جا یک ارمنی برای یک بار هم شده پا گذاشته را ارمنستان می داند و در جای دیگر شرکت مزدوران ارمنی از سوریه لبنان و عراق و کردهای تروریست پ ک ک را به نفع ارمنستان را بر عکس جلوه می دهد در کل ارامنه در طول تاریخ جز خیانت و بعد هم مظلوم نمایی و گدایی از غرب و روسیه چیزی از خود ندارند ولی با این حال زیاده رو پرو و پر توقع می باشند.
کوروش ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۲
معلوم است که خودتان را یک پانترک نژادپرست میدانید که به پیام‌های خطاب به پانترکها جواب می‌دهید :))))
کوروش ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۵:۵۱
ضمنا شما پانترکها نمی‌خواهد نگران ایران باشید. شما همین که ایران و مشاهیر آن را به ترکیه و باکو نفروشید و نام خلیج فارس و سایر نامهای رسمی را جعل نکنید کافی است‌. شما همان نگران اربابانتان در ترکیه و باکو باشید. خود ترکیه ای که برای آن پیراهن پاره میکنید در اراضی ارامنه و یونانی و کردها برپا شده است‌ و در دربارشان برای سخن گفتن به زبان فارسی افتخار می‌کردند. حرمت مهمان بودن را حفظ کنید شمایی که خودتان را ایرانی نمی‌دانید.
آیتین ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۱۶:۲۵
اشکالی نداره خوب. اگه ادعا میکنید کردها سرزمین ارامنه رو گرفتن، در شرق ترکیه یک همه پرسی گذاشته بشه که سرزمین سابق ارمنی‌ها به ارمنستان برگرده، ببینیم کردها مخالف این اقدام هستن یا دولت ترکیه! البته سایر سرزمینهای کردها و همچنین یونانی تبارها هم بهشون برگردونده بشه. اتفاقا در این صورت توهمات پانترکی مثل دالان زنگه زور هم منتفی میشه، چون مرز باریک نخجوان و ترکیه در مناطق ‌کردنشین ترکیه هست و ما هم مسلما با ارمنی‌ها و کردها بهتر میتونیم کنار بیایم تا با کسایی که سطح تفکرشان در زمان چنگیزخان گیر کرده و میخوان سرزمینهای اون زمان رو به هم ملحق کنن.
هادی ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | ۲۱:۵۴
تو مپندار کزین در به ملامت بروم که گرم تیغ زنی بنده ی بازوی توام سعدی از پرده ی عشاق چه خوش می‌گوید تورک من پرده برانداز که هندوی توام
Mmm ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | ۰۲:۳۶
با سلام دوستان واقعا متوجه نمیشم از چی حرف میزنید؟؟؟ تاریخ رو شما یا دانسته دارید برعکس جلوه میدید یا با مطالعه جهت دار مطالبی که پان ترک ها تبیین کردن به این فکر خنده دار رسیدید که در تاریخ منطقه ای جغرافیایی/فرهنگی ارمنی نبوده در تاریخ اگر خوانده باشید بهتر از من میدانید که قدیمی ترین سند مربوط به وجود منطقه جغرافیای/فرهنگی ارمنستان مربوط به کتیبه ای در قرن ششم قبل از میلاد و در دوره هخامنشی است که در آن از این منطقه آرمنیا نام برده شده اقوام ترک در آن زمان کجا بودند؟؟؟ در شرق خزر بعد از اسلام و شروع مهاجرت اقوام ترک به سمت غرب اکثریت جمعیت رو به مرور زمان اقوام ترک تشکیل دادن این حرف که بگوییم ارمنستان و ارمنی ای در این مناطق نبوده است و از ابتدا ترک ها بوده اند مانند این است که ابتدا و سرچشمه امپراطوری بیزانس را چون در حال حاظر در مناطق مربوط به قلمرو باستانی آن اقوام ترک زندگی میکنند، اقوام ترک بدانیم نه امپراطوری روم لطفا واقع بینی را هم امتحان کنید پشیمان نمی‌شوید
احسان ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | ۲۱:۱۳
چند تا از پادشاهان این جایی که میفرمایید ارمنستان بزرگ نام ببرید
ملابرادر ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۴۰
این خطاب به احسان است: تیگران دوم یا تیگران بزرگ، پادشاه ارمنستان و داماد مهرداد ششم بود. در اینترنت اگر بنویسید بصورت فهرست وار نشان می‌دهد. هزارماشالله در دوران عصر حجر که نیستیم.
ملابرادر ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۳
به کوروش بی سواد۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۱۹:۴۷ بازی ترس و نفاق در برابر ارمنستان برای ما راه می اندازید وگرنه واضح است که این ارمنستان هزارسال دیگر هم توانایی این کار‌ها که شما میفرمایید را ندارد. اگر بنا به ادعای سرزمینی ارمنی‌ها باشد که جمهوری آذربایجان حتی ادعای استان فارس ما را هم دارد آنهم بابت ایده های نژادیشان و من حتی دیده ام که بعضی ازین‌ها می آیند حتی با یک ادعای خنده دار و مضحک ادعا می کنند که لرستانی وجود نداشته و قوم بختیاری در اینجا زندگی نمی کرده و اینکه اینها یک قوم خارجی هستند که از افغانستان بلند شدند آمدند اینجا! شما ببینید چقدر اینها ادعاهای مضحک و متوهمانه ای دارند. درباره نسل کشی هم اسناد و مدارک معتبری وجود دارد که نه تنها ارمنی‌ها بلکه آشوری‌ها را هم نسل کشی کرده اند و اسنادش هست که در همین ارومیه که شما میفرمایید این نسل کشی صورت گرفته و شما کامل قضیه را برعکس می کنید و می گویید آنها آمده و اینکار را کرده اند. تقصیر خودتان نیست این در بین پان ترکان رواج دارد این مدل گفتگو و وارونه نشان دادن مطالب و علییف هم که استاد اعظم است و شب را روز نشان میدهد از او یاد می‌گیرید طبیعتا.
ملابرادر ۱۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۵۶
به عبدالرضا۱۳ تیر ۱۴۰۲ | ۲۳:۲۴ در اینترنت هم ویکی انگلیسی، آلمانی، فرانسه اصلا هر زبانی هست و نوشته! شما بروید بخوانید اگر فارسی را قبول ندارید. ببینید حرف‌های شما چقدرش درست و صحیح است.
به ملابرادر ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۱۰
شما لطف کن تو اینترنت فقط کلمه «مارشیمون بنیامین» را جست و جو کن و مطالب مربوطه را بخوان بعد بیا از ارمنی دفاع ناحق دفاع کن. گناه ما ترکها این بوده که به راحتی در برابر تهاجم شوونیستی شما فارسها گردن خم نکردیم و نمی کنیم.
سراج الدین حقانی ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | ۱۷:۵۵
به، به ملابرادر۱۷ تیر ۱۴۰۲ | ۱۸:۱۰ بله این اتفاق که شما میگی افتاده و به تناوب چندین نسل‌کشی و پاکسازی قومی هم به همین صورت توسط شماها برضد مسیحیان در ارومیه، قفقاز، شرق ترکیه، بین‌النهرین و سوریه صورت گرفت. در ضمن می‌توانی فکر کنی من یک فارس هستم.
به ایرانی نماها ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۳
جناب ملا بردر خوب هست هنوز کسانی نجات یافته از نسل کشی ترکان اذربایجانی به دست اشوریان و ارمنیان و رهبر جنایتکارشان اندرانیک اوزانیان و جیلوهای وحشی به رهبری مارشیمون در ارومیه و سلماس هست والا شما هنوز تموم شده میگید برعکس بوده و مسیحیان به دست مسلمانان کشته شده اند اف بر نژادپرستی و ناهموطنی فاشیستهایی مثل شماها
ایرانی ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | ۱۵:۳۵
ما فاشیست تر از قوم گرایان ترک در این منطقه نداریم.
به ایرانی نماها ۰۲ مرداد ۱۴۰۲ | ۱۵:۱۶
اگر ترکها به دست ارامنه و اکراد و روسها قتل عام شوند و خاکشان اشغال شود خیلی خوب و عالی هست ولی خدای نکرده یک خار به چشم ناهموطنان فارس و کرد و فاشیستهای نژادپرست ایرانشهری وارد شود ما اینجا بنظر ایرانی نماها فاشیست ترین قوم هستیم
آریوبرزن ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۵:۲۵
والا چیزی که در تاریخ اصلی می‌خوانیم این است که ترکها چندین میلیون ارمنی و کرد و آشوری و یونانی را قتل عام کرده اند و سرزمین آنها اشغال کردند. تاریخ را برعکس روایت نکنید‌‌. همین یکسال هزاران ارمنی غیرنظامی را کشتید و جابه جایی قومی انجام دادید با بمباران بیمارستان و مدرسه و پمپ بنزین. داعش هم کارهایی که شما پانترکهای فاشیست میکنید را انجام نمی‌دهد. البته که داعش هم دست نشانده خودتان بود ولی برای دانستن این جنایات حتی لازم نیست تاریخ بخوانیم.