از گذشته بگذریم و از دیپلماسی حمایت کنیم

لزوم پشتیبانی از هر حرکت دولت برای پیوستن به زندگی عادی جهانی

۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۲۰۰۰۴ اخبار داخلی نگاه ایرانی
علی ربیعی در یادداشتی می نویسد: هر چند در گذشته‌ای نه چندان دور، گروه هایی با حمایت رسانه ها و نهادهای رسمی، اجازه ندادند آنچه می‌توانست کام ملت را شیرین کند و به نفع ایران بود انجام شود، ولی امروز حق نداریم به این بهانه، هر حرکتی که ممکن است به صلاح و منفعت ایران و مردم باشد را نفی کنیم و از آن حمایت نکنیم. من، هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم روزهایی را که عده‌ای، چه خشنود بودند از اینکه ترامپ رای خواهد آورد و برجام به ثمر نخواهد نشست. هنوز برق چشمان بعضی‌ها در خاطرم باقی مانده ‌است. با این‌حال، ما نباید این‌گونه زیست کنیم. هر اقدامی که به نفع مردم و جامعه انجام می‌شود را نه تنها باید به رسمیت شناخت بلکه باید مورد حمایت هم قرار دهیم. 
لزوم پشتیبانی از هر حرکت دولت برای پیوستن به زندگی عادی جهانی

نویسنده: علی ربیعی، سخنگو و وزیر سابق دولت

دیپلماسی ایرانی: این روزها در جلساتی که با دوستان گوناگون از مشرب ها و گروه های مختلف و جمع های دانشگاهی و صاحب نظران حوزه های مختلف می‌نشینم، نوعی حس بد و حتی دردناک در بین آنها از مقایسه موانع، فشارها، اظهارات، مواضع و اقدامات گذشته با رفتارها و اظهارتی که امروز از سوی صاحبان تریبون ها و گروه های صاحب نفوذ و نیز اقدامات کسانی که در مناصب امور نشسته‌اند، وجود دارد. از آنجایی که این دو گانه ها بعضا بر پایه هایی از سوء مصرف ایدئولوژی، سوء استفاده از باورهای مذهبی و با توجیه ناموجه امنیت ملی صورت می گرفت آثار زیانباری بر اصل این مفاهیم و کارکرد آنها وارد ساخته است. در برخی موارد گلایه از اینکه چرا این گونه سیاست ها رقم می خورد به گوش می رسد. من در این یادداشت نامه‌گونه، دیدگاه و اعتقاد شخصیم را در این باب مطرح می‌کنم.

من معتقدم به طور کلی همه ما، ممکن است با گذشته‌ای پر از درد و رنج مواجه بوده باشیم، ولی حق ماندن و سکون در این گذشته‌ها را نداریم. ما با سایه آنچه بر ما گذشته، نمی‌توانیم برای ایران و بچه‌های سرزمین‌مان، آینده‌ای روشن و افقی امیدبخش را پدید آوریم. باید سال های گذشته و موانع، دشنام‌ها، سختی‌ها، تهمت‌ها و حتی پرونده‌سازی‌های محفلی و در مجموع همه این تاریخ را با خردمندی و فراست ورق بزنیم. در واقع، نباید گروگان «گذشته» شویم. نباید درگیر و گروگان جفاهایی که در گذشته بر یک تفکر، تلاش ها، آینده‌نگری‌ها و امید مردم شد باقی بمانیم. افسوس خوردن از آنچه می‌توانستیم انجام دهیم و نشستن در سوگ اینکه نمی‌خواستند پیشرفت‌های مطلوب صورت پذیرد، هیچ دردی را درمان نمی‌کند. به اعتقاد من، گذشته باید چراغ راه آینده باشد.

رفتار امروز می‌تواند درس‌هایی برای نسل‌های آینده باشد. معتقدم جامعه به تعادل بازخواهد گشت. حتی بچه‌های دهه هفتادی و هشتادی و نودی، به تعادل بازمی‌گردند و آنگاه است که حرکت امروز همگان درس‌هایی برای آیندگان به همراه خواهد داشت. نسل‌های جدید نیازمند زندگی بهتر هستند. همان گونه که از ناگواری های تاریخی بسیاری عبورکرده ایم، باید از تلخی‌های سال های گذشته عبور کنیم. من معتقدم کنش، روش، منش و برنامه‌ی امروز ما، می‌تواند فرهنگ گفت وگو، به رسمیت شناختن تنوع و احترام به هر آنچه به نفع مردم است را برای نسل‌های آتی پی‌ریزی و فرهنگ سازی ‌کند. هر چند در گذشته‌ای نه چندان دور، گروه هایی با حمایت رسانه ها و نهادهای رسمی، اجازه ندادند آنچه می‌توانست کام ملت را شیرین کند و به نفع ایران بود انجام شود، ولی امروز حق نداریم به این بهانه، هر حرکتی که ممکن است به صلاح و منفعت ایران و مردم باشد را نفی کنیم و از آن حمایت نکنیم. من، هیچ‌گاه فراموش نمی‌کنم روزهایی را که عده‌ای، چه خشنود بودند از اینکه ترامپ رای خواهد آورد و برجام به ثمر نخواهد نشست. هنوز برق چشمان بعضی‌ها در خاطرم باقی مانده ‌است. با این‌حال، ما نباید این‌گونه زیست کنیم. هر اقدامی که به نفع مردم و جامعه انجام می‌شود را نه تنها باید به رسمیت شناخت بلکه باید مورد حمایت هم قرار دهیم. 

بازگشت به گذشته و حافظه تاریخی از جهاتی مفید و از جهاتی اگر بازدارنده کنش مثبت ما در امروز و آینده باشد منفی است. حافظه تاریخی را باید برای درک بهتر مسائل امروز و فردا به کار گرفت. بر اساس همین حافظه تاریخی، امروز همه ما اگر می توانیم باید مانعی را برداریم و یا در تبیین مسیر درست و کسب بیشترین دستاورد تلاش کنیم و خوشنود باشیم، از اینکه امروز دیگر آنها هم متوجه مسیر درست شده‌اند. 

همه ما باید کارگزاران امروز را در فهم مسائل یاری کنیم برای نیل به مسیری که منفعت ملت ایران در آن است. این روشی است که امروز به مصلحت همه مردم و ایران بزرگ است. امروز باید از هر حرکتی برای حل مسائل منطقه‌ای حمایت کنیم. از دوستی و نزدیکی با مصر، عربستان، قطر، امارات، کویت و همه کشورهای دور و نزدیک حمایت کنیم. 

امروز باید از پیوستن احتمالی آمریکا به برجام هم حمایت کنیم. باید بگذاریم آنانی که امروز در مسند کار نشسته‌اند، با سرودی پیروزمندانه مسائل خارجی را به جلو ببرند – هرچند معتقدم حل مسائل خارجی بدون حل مسائل داخلی بسیار مشکل خواهد بود – اما همین اقدامات را هم باید ارج بنهیم و به هر شکلی که می‌توانیم حمایت کنیم. 

ما از جهان فاصله گرفته‌ایم و فاصله گرفتن از جهان یعنی محروم کردن مردم کشور و آینده مملکت از حق و حقوق‌شان در اقتصاد جهان. هر حرکتی از سوی دولت برای پیوستن به زندگی عادی جهانی را باید قویا حمایت کنیم.

کلید واژه ها: ایران و امریکا مذاکرات ایران و امریکا بازگشت امریکا به برجام احیای برجام مذاکره برای رفع تحریم ها عادی سازی روابط ایران و عربستان علی ربیعی دولت سیزدهم دیپلماسی دولت سیزدهم سیاست خارجی دولت سیزدهم


( ۸ )

نظر شما :

محمد ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ | ۲۳:۵۷
ولی همین فراموش کردن ها و درجا زدن هاست که کار را به اینجا رسانده است ، در ثانی ، امروز که فشار تحریم امان مردم را بریده کمکی از سوی دولت مشاهده نمی کنیم ، آن روزی هم که درآمد نفتی فوران کرده بود هم خیری ندیدیم . مشکل اصلی اینجاست که اگر تحریم ها برداشته شود هم مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد ، زیر اگر در خارج از کشور ، دیگران به روی ما دیوار کشیده اند ، دیوار دیگری هم خودی ها در مقابل مردم افراشته اند . به همین دلیل هم هست که رابطه ملت دولت به طور کامل مسدود شده است و ما شهروندان را راهی به سوی طبقه قدرتمندان نیست ، همانهایی که تحریم را خیر و برکت می دانستند ، فردای تحریم هم با داستان دیگری ، اجازه نفس کشیدن به ما نخواهند داد