آرشیو اخبار

علی اف، ‌پیروز نبرد بدون رقیب

انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان 7 کاندید داشت که پیش بینی پیروزی الهام علی اف پیش از انتخابات چندان مسئله سخت و پیچیده ای نبود. آذربایجان که جزء کشورهایی است که به تازگی دموکراسی را تجربه می کند، هنوز راه زیادی باید بپیماید تا بتواند به معنای واقعی دموکراسی نزدیک شود.

ادامه مطلب

حزب حاکم کانادا باز هم دولت تشکيل مى‌دهد

بنا بر پیش­بینی­ها به احتمال فراوان حزب محافظه‌کار به رهبری استفان هاربر، نخست وزير فعلی کانادا در انتخابات عمومى اخير در اين کشور پيروز نهايى خواهد بود، اما آرا اين حزب براى به دست آوردن اکثريت پارلمان بر اساس پيش بينى‌ها به حد نصاب نمى‌رسد.

ادامه مطلب