مطالب مرتبط با کلید واژه " پهپاد "


سوءاستفاده از حقوق بشردوستانه برای استفاده از پهباد
واشنگتن و تلاویو کارهای خود را چگونه توجیه می کنند؟

سوءاستفاده از حقوق بشردوستانه برای استفاده از پهباد

دکتر جمشید ممتاز مشاور حقوقی کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید برای هدف گیری افراد توسط پهپادها باید دو شرط وجود داشته باشد: اول این که باید ثابت کنیم که درگیری مسلحانه وجود دارد و دوم این که افرادی که مورد هدف قرار گرفته اند، در درگیری نقش داشته اند.

ادامه مطلب