مطالب مرتبط با کلید واژه " ترکمنستان "


جنگ سرد جدیدی در راه است
آسیا، محور رقابت شرق _ غرب در دهه آینده

جنگ سرد جدیدی در راه است

مهدی صالحی، دیپلمات وزارت امور خارجه در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی ضمن بررسی جایگاه آسیا در رقابت‌های شرق و غرب تاکید می کند که جنگ سرد منعطف جدیدی شکل گرفته است که لزوما بمعنای تقابل تمام عیار بین شرق و غرب همانند سیستم دو قطبی نیست اما رقابت ها در آن فشرده است.

ادامه مطلب