آرشیو اخبار

روابط با همسایگان در مرز هشدار
ایران در منطقه به برخوردهای استراتژیک روی آورد

روابط با همسایگان در مرز هشدار

محمدعلی سبحانی، سفیر سابق ایران در لبنان و اردن در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به سیاست خارجی ایران در قبال همسایگان می پردازد و معتقد است در شرایط کنونی که دشمنان ایران فشارها بر ایران را افزایش داده اند ایران باید بیشتر به ایجاد رابطه بسیار خوب با همسایگان توجه کند.

ادامه مطلب
با اتحادیه‌ای که ضد آزادی‌ها است، مخالفیم
رئیس مجلس کویت:

با اتحادیه‌ای که ضد آزادی‌ها است، مخالفیم

کویت با توافق‌نامه امنیتی به هیچ وجه موافق نیست و به دلیل بندهای فاجعه‌بارش به آن نخواهد پیوست. این توافق‌نامه حرمت قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد، آزادی بیان را می‌کشد، حقوق افراد را به نفع حکومت‌ها مصادره می‌کند و کرامت انسان‌ها را از بین می‌برد.

ادامه مطلب