دشمنانی که از خویشتنداری ایران سوء‌استفاده می‌کنند

علی‌اف نایب شیطان اردوغان در تهدید ایران

۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۰۰ کد : ۲۰۱۵۷۷۸ اخبار اصلی آسیا و آفریقا
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: گستاخی و زیاده‌گویی الهام علی‌اف که اگر ایران و تنها هم‌وطنان آذری زبان ما در ایران اراده کنند، تنها یک افسانه عبرت‌آموز از گستاخی و نابودی خاندان علی‌اف و پدرخوانده‌هایش یعنی اردوغان و اسرائیل باقی خواهد ماند، از سیاستی راهبردی از سوی رقیبان و دشمنان منطقه‌ای و جهانی ایران برای انزوای کامل و سپس تجزیه، زوال و فروپاشی ایران نشان دارد.
علی‌اف نایب شیطان اردوغان در تهدید ایران

دیپلماسی ایرانی: بخش مهمی از سیاستگذاری عمومی ایران طی چهار دهه اخیر به مقابله با ایالات متحده آمریکا معطوف بوده است. نام‌گذاری دولت امریکا به عنوان شیطان بزرگ که خود زیربنای سیاستگذاری عمومی، سیاستگذاری خارجی و بلکه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده، حضور در نظام جهانی و روابط بین‌المللی را برای ایران، مین‌گذاری و پرهزینه کرده است. نظر به اینکه شیطان دانستن کشورها در نظام جهانی، مخالف اصل "دائمی بودن منافع" و این توصیه بنیادین سیاستگذاری لرد پالمرستون یعنی "ابدی نبودن دوستان و دشمنان و ابدی بودن منافع" است، شیطان دانستن ایالات متحده آمریکا یا شیطانک شمردن برخی دیگر از دولت‌های منطقه تنها در چارچوب الگوی سیاست خارجی خاص ایرانی قابل تحلیل است. اصرار سیاستگذاران ایرانی بر شیطان پنداشتن ایالات متحده آمریکا و مقابله با این کشور در آسیای جنوب غربی و سایر نقاط جهان حتی در قاره آمریکا که محور سیاستگذاری خارجی ایران بوده، به مرور زمان توجه و توان سیاستگذاری ایران از سایر رقیبان و دشمنان را کاهش داده و از مسیر اصلی منحرف کرده است. مسیر اصلی که نه در تقابل شیطان بزرگ، بلکه شیطان‌های کوچک یا محور شیطانی ضد ایرانی قابل مشاهده است.

دولت‌های ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اسرائیل و طی چند سال اخیر دولت جمهوری آذربایجان به رهبری الهام علی اف که هر کدام به صورت جداگانه، مواقعی به صورت چندجانبه و حتی در قالب یک ائتلاف بزرگ علیه ایران و منافع راهبری ایران اقدام کرده‌اند.

در میان این شیطانک‌ها یا محور ضد ایرانی که دارای پیشینه‌ای به میزان عمر نظام جمهوری اسلامی است، دولت ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان دارای کینه‌ای خاص از ایران بوده که با نیرنگ توانسته است این چهره شیطانی خود را پنهان کند بدترین ضربات را به ایران وارد کند!

آنچه اکنون گستاخی الهام علی‌اف به ایران نامیده می‌شود، در چارچوب سیاستگذاری دولت اردوغان و به عنوان یکی از پیامدهای سیاست تهاجمی قومی و زبانی دولت ترکیه قابل بررسی است. نقش شیطانی دولت اردوغان در گستاخی دولت آذربایجان و برخی دیگر بازیگران منطقه‌ای علیه ایران را در چند محور می‌توان بررسی کرد:

یکم – الهام علی‌اف دست‌نشانده اردوغان: تحلیل سیاست‌ها و اقدامات دولت علی اف طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که روابط اردوغان و علی‌اف را نمی‌توان در قالب روابط دو دولت یا دو رئیس جمهوری تحلیل کرد، زیرا در بازی اردوغان در منطقه، جمهوری آذربایجان به مثابه بخشی از ترکیه محسوب می شود و عمل می‌کند!

همان‌گونه که در مقاله "آذربایجان در اشغال ترکیه و علی‌اف دست نشانده اردوغان!" به تاریخ مهر ماه 1400 به صراحت بیان کردم، الهام علی‌اف دست‌نشانده اردوغان بوده و جمهوری آذربایجان نیز تحت اشغال و سلطه ترکیه قرار دارد. در چنین وضعیتی است که الهام علی اف به عنوان دست نشانده اردوغان، عامل اجرای دستورات و سیاست‌های گسترش‌گرایانه و البته تنش‌آفرین دولت ترکیه در منطقه به‌خصوص علیه ایران است.

دوم - شیطان اصلی در همسایگی ایران: اگر چه ایالات متحده به عنوان یک ابرقدرت جهانی می‌تواند شیطان بزرگ برای ایران و یک الهه خوشبختی برای متحدینش قلمداد شود، اما دولت اردوغان را نیز می‌توان شیطان بزرگی دانست که بیش از بیست سال است با انواع دسیسه‌ها و سیاست‌ها در حال وسوسه همسایگان و سایر بازیگران منطقه‌ای و جهانی علیه ایران و حتی سرنگونی نظام سیاسی ایران است.

در حالی که بسیاری تحلیلگران ایرانی طی چند سال اخیر به برجسته‌سازی دشمنی و کینه‌ورزی روسیه و چین علیه ایران مشغول بوده و افکار عمومی ایران نیز به بیزاری از این دو کشور تحریک شده است، دولت اردوغان توانست بزرگ‌ترین ضربات و خسارات منطقه‌ای را به ایران و منافع راهبردی آن وارد کند.

نگارنده در آبان 1400 در مقاله "دشمن اصلی تهران فعلاً دولت ترکیه است نه چین و روسیه" به صراحت دشمنی سخت و فراگیر دولت اردوغان با ایران را تحلیل کرده است. اکنون نیز می‌توان سیاست‌های شیطانی اردوغان را عامل گستاخی مجدد الهام علی‌اف، ادعاهای جنگ طلبانه و گستاخی ولودیمیر زلنسکی و ... علیه ایران محسوب کرد.

گستاخی الهام علی‌اف، گستاخی و تهدیدات زلنسکی برای حمله به ایران، تهدید اسرائیل جهت حمله به ایران، حمایت آشکار رسانه‌های عربستان از خشونت‌ها در اعتراضات ایران و تبدیل آنها به شورش و ستیزه‌جویی داخلی و ... حلقه‌ای از سیاست‌ها و اعمال شیطانی علیه ایران است که سرنخ آن‌ را در دستان، افکار و نیات اردوغان می‌توان مشاهده کرد.

*

شرایط داخلی ایران که طی دو ماه اخیر با اعتراضات و آشوب‌های سراسری همراه بوده، سبب شده تا برخی بازیگران منطقه‌ای مانند جمهوری آذربایجان، اوکراین، عربستان، ترکیه و ... هر کدام به شیوه خاص خود به گستاخی و تهدید ایران بپردازند!

اما پیشینه گستاخی‌های الهام علی‌اف به ایران که ریشه در سیاست‌های تهاجمی قوم‌گرایانه اردوغان دارد، روزبه‌روز تندتر می‌شود. در حالی که برخی شواهد از همدستی دولت آذربایجان با اسرائیل و گروه‌های تروریستی در اقدامات تروریستی علیه ایران حکایت دارد، الهام علی‌اف با حمایت پدرخوانده‌های نیرنگ‌باز خویش یعنی اردوغان و اسرائیل در حال افتادن به آتش جنگ با ایران و البته نیستی و نابودی حکومتش است.

گستاخی و زیاده‌گویی الهام علی‌اف که اگر ایران و تنها هم‌وطنان آذری زبان ما در ایران اراده کنند، تنها یک افسانه عبرت‌آموز از گستاخی و نابودی خاندان علی‌اف و پدرخوانده‌هایش یعنی اردوغان و اسرائیل باقی خواهد ماند، از سیاستی راهبردی از سوی رقیبان و دشمنان منطقه‌ای و جهانی ایران برای انزوای کامل و سپس تجزیه، زوال و فروپاشی ایران نشان دارد.

**

چندین سال است که موجی از تهدیدات و گستاخی‌ها از سوی دولت رجب طیب اردوغان و الهام علی‌اف، نیروی دست نشانده وی در جمهوری آذربایجان علیه ایران در مناسبات منطقه‌ای مشاهده می‌شود. مماشات سیاستگذاران ارشد ایرانی با رویکرد بی‌شرمانه دولت اردوغان و علی‌اف در تهدید ایران، در نهایت به زیان منافع راهبردی ایران و حتی بقای ایران در نظام جهانی بوده است.

با توجه به پیام تبریک اردوغان برای بنیامین نتانیاهو برای کسب پیروزی در انتخابات اسرائیل، اردوغان امیدوار است با ورود نتانیاهو که به سیاست‌های تهاجمی علیه ایران مشهور است، تیم شیطانی ضد ایران شامل اسرائیل، آذربایجان، اوکراین، عربستان و ترکیه تکمیل و قوی‌تر شود و شرایط برای تضمین دیکتاتوری اردوغان در انتخابات سال 2023 ترکیه فراهم شود و مرحله نهایی سیاست ضد ایرانی که همان فروپاشی نظام و تجزیه ایران است را تکمیل کنند.

سیاستگذاران ایرانی از قدرت‌یابی و اعمال شیطانی دولت اردوغان در همسایگی خود غافل بوده اند و بلکه با این شیطان همکاری نیز داشته‌اند تا تکنون که دولت دست‌نشانده الهام علی‌اف به نیابت از دولت اردوغان به گستاخی و تهدید آشکار ایران بپردازد.

سیاستگذاری خارجی ایران نیاز به یک بازنگری اساسی و بازسازی ساختارها و کارگزان خود دارد تا بتواند ضمن شناخت سیاست قدرت منطقه‌ای و جهانی، در دام نیرنگ برخی دشمنان یا شیطان‌های دوست‌نما مانند دولت اردوغان گرفتار نشود و این‌گونه مورد تهدید و گستاخی دولت‌های دست‌نشانده و فرومایه مانند الهام علی‌اف قرار نگیرد.  

کلید واژه ها: الهام علی اف الهام علیف ترکیه ایران و ترکیه ایران و آذربایجان آیران و ترکیه و آذربایجان رجب طیب اردوغان شیطان بزرگ اسلام ذوالقدرپور تهدید علیه ایران تهدید علیف علیه ایران


( ۴۹ )

نظر شما :

مجید ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۴:۴۸
اقای ذوالقدرپور ، ایا به یاد دارید سالها پیش هنگامیکه در ترکیه اسلام گرایانی چون اربکان و پس از ان حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات برنده شدند ، مقامات و نشریات در ایران چه شادیها کردند دو خط اخر مقاله شما درست است ، سیاست گذاری خارجی ایران نیاز به یک بازنگری اساسی دارد
فریدون ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۲
من موندم چرا ایران , پس از کودتا , اردوغان را از زیرزمین آن طویله درآورد و دوباره سرقدرت گذاشت !؟ هنوز هیچ توضیحی براش ندیدم
علی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۶
باد بکاری طوفان درو میکنی
ابراهیم قدیمی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۰۰
بنظر نمی رسد روابط تنگاتنگی بین اردوغان و موشه اف برعلیه ایران موجود باشد روابط بیشتر تجارتی وانتفاعی است تا اعتقادی۔۔ممکن است هم اهنگی های سیاسی بین انها در مورد ارمنستان باشد ولی در مورد ایران نیست۔موشه اف اسرائیلی تر نسبت به اردوغان است۔حفظ روابط مطلوب با ترکیه برای ایران وترکیه ضروری است۔
ابراهیم قدیمی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۱۲
از این مقدار ضد ترکیه بودن جناب ذوالقدر که دیپلماتیک نویس است باید تعجب وانرا تحلیل کرد۔ترکیه کشور بزرگ و مستقلی در منطقه دیگری است گرچه مرز مشترک وفرهنگ مشترک وحتی مسائل مشترک باایران دارد که باید به ان توجه کرد که منافع خودش را در منطقه تعقیب میکند۔
علوی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۷:۴۳
بمب اتم داشته باشی حتی امریکا هم نزدیکت نخواهد شد
محمد ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۶
مشکل ما با اردوغان نیست ، مشکل در داخل کشور است ، افرادی واقعا باورشان شده که ترک هستند . واقعا برای اذربایجان و ترکیه بیش از ایران ارزش قائل هستند ، واقعا فکر می کنند که چیزی به نام ترک در مقابل ایرانی وجود دارد. اینها را باید ابتدا از این توهم خود ملت پنداری بیرون بیاوریم . این افراد وقتی به عنوان توریست به استانبول می روند با توهین ترکیه ای ها مواجه می شوند اما باز هم آرزویشان این است که خودشان را به ترکیه بچسبانند. دوستان ترک عزیز ، آن دیواری را که ترکیه در مرز ما کشیده است می بینید ؟ آن برای شماست ، روزیکه دولت ایرانی سقوط بکند و شما آواره مرز ترکیه شوید ، آن دیوار سرانجام کار شما خواهد بود
هموطن آذربایجانی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۸:۳۴
انشالله تمام اقوام به حقوق خودبرسند آذربایجان هم به حقوق اولیه خودبرسد
سید حجت الله خادم ال ذوالقرنین. ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۹:۱۳
جناب ذوالقدر نوشته‌اید ( اگر هموطنان آذری زبان ما اراده کنند علی اف را نابود می‌کنند! ) منظورتان از هموطنان اذری زبان دقیقا کی ها هستند؟. ممکنه یک جمله از زبان آذری داخل پارانتز قید کنید تا بیشتر متوجه منظورتان از آذری زبانها بشویم. با اینکه کل ایران را گشته ام ولی قومی با زبان آذری نیافتم تا دو کلمه از زبانشان را یاد بگیرم. لطفاً اگر منبع و اسنادی راجع به زبان آذری دارید ما را راهنمایی فرمایید، قبلاً از زحمات حاصله نهایت تشکر دارم.
داور درگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۱۹:۴۷
عارفی فرزندانش را دعا میکرد : که خدا شما عزیزانم را از نیمه دکتر و نیمه روحانی و نیمه متفکر محفوظ گرداند. یکی از فرزندان علت را پرسید عارف گفت: نیمه دکتر (طبیب) جانت را میگیرد،نیمه روحانی دین و دیانت را میگیرد و نیمه متفکر زندگی و آسایش انسان را از بین میبرد،. آقای ذو القدر شما مصداق بارز نیمه متفکر هستید،که با نوشته جات چرند گونه آرامش و زندگی مخاطبان را بهم زده ونوعی بحران و ناامنی در جامعه تزریق میکنید. مگر اردوغان یک ماه پیش همراه پوتین در ایران نبود،مگر اردوغان مخالف تحریم ایران نیست و حتی به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران ریس خلق بانگ ( خاقان آتیلا) ترکیه ۲۸ ماه در زندان آمریکاییها نبود، مگر به تمام قطعنامه‌های ضد ایرانی رای منفی نداده، در زمان احمدی‌نژاد همراه ریس جمهور برزیل ایران آمد وعلنا از ایران در مقابل آمریکا دفاع نکرد، وحالاهم به خاطر جلوگیری از تقسیم سوریه مجبور شده با اسد و اسراییل از در آشتی بیاید بلکه سوریه توسط آمریکا تقسیم نشود،. آیا کار بدی کرده با حمایت از آذربایجان موجب اخراج اشغالگران ارمنی و باز گشت یک میلیون آواره شیعه مذهب به خانه و زندگیشان شده،. آیا حمایت اردوغان از مسلمانان ( چین ،ایغورها،. ومیانمار ،روهینگیا، و کشمیر،بوسنی هرزگوین ،کوزوو، چچن ،کریمه،فلسطین،سومالی لیبی،....) کار بدی است؟ یعنی صرفا چون مورد پسند اسلام ذوالقدر نیست پس شیطان است؟. عارف فوق الاشاره چقدر خوب گفته که از هر شخص نیمه و تکامل نیافته باید پرهیز کرد، چون انسان را به فلاکت می اندازد.
علی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۲۳
آقای ذوالقدر خوشحالم که از درد داری به خود می پیچی ! رسما افتادی به هدیان گویی
ایرانی آذربایجانی ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | ۲۲:۰۰
تا وقتی ایران و ترکیه دشمن مشترکی دارند که اسلام ذوالقدر نماینده بارز آنست هیچ اتفاقی نمی تواند روابط این دو قدرت جهان اسلام را به هم بزند. هر وقت آقای ذوالقدر و همپیمانان پانفارسش بر هویت ترکی آذربایجان معترف شدند ما ترکهای ایران نیز اراده خواهیم کرد آذربایجان شمالی را به امپراطوری ایران الحاق نماییم.
مهدی ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۰۰
مقاله ای کاملا واقع گرایانه امیدوارم دیپلماسی ایران از این مقاله نهایت استفاده را انجام دهد
آتیلا ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۴۴
این جناب ذوالقدر پور می کنند مخاطبین شان یک مشت آدم فضاایی و هپروتی مثل خودش هستند اولا منظور از هم وطنان آدری زبان نمی دانم‌ چیست ما در ایران آذری زبان نداریم بلکه ترکهای آذربایجانی داریم آذربایجان اسم مکان جغرافیایی است نه اسم زبان و گویش خود این خوانش و خطاب توهین به میلیونها هموطن ترک می باشد ما ترکها فارغ از شخص مدافع هر کسی که از حقوق زبانی و فرهنگی ما حمایت کند ممنون و سپاسگزارش می باشیم.
Bs ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۲۸
خطاب به کاربر(علی):فعلا باکو باد کاشته طوفانشو ۶ماه تا ۱ سال دیگه درو میکنه.شایدم زودتر...
خ. و .اقبال ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۱۰:۴۷
تلطیف ترک هراسی و ترک ستیزی امثال آقای اسلام از درگاه سخت خودسازی و ارتقای اعتماد به نفس می گذرد.خودتان را اذیت نکنید به خرد و حکمت چنگ بیاویزید تا رستگار شوید. خرد و حکمت نیز میوه نادر خودسازی است که هم صعب است و هم زمانبر.
مسعود ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۲۱:۳۲
ما در سیاست 44 ساله داریم برای خودمان دشمن می تراشیم و ظاهرا هم حاصلی نداشتیم ! حالا یک بارهم که شده شمشیرها را غلاف کنید و آیین دوستیابی را هم امتحان کنید !؟سگرمهاتون را باز کنید بابا یک کم هم به روی دنیا لبخند بزنید.
محتبی ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۲۳:۰۱
با تشکر از مقاله دکتر ذوالقدر خطر باکو و ترکیه کمتر از اسراییل نیست علیه ایران
M.T خراسانی ۲۲ آبان ۱۴۰۱ | ۲۳:۱۰
سزای توبه گرگ( ترکیه و باکو) مرگه ،ابتدا باید نوچه هایش در ایران از بین برد ( پانترکا ) ،مقاله نشان داده سوزش عجیبی و دلشوره و نگرانی مانند خوره به جان پانترکا و قبله اربابشان انداخته
Ali ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۰۸:۲۶
ترسیدی؟! در هشت سال جنگ ۸۰ کشور غرب اعراب شوروی امریکا المان وووو همه بر علیه ایران ‌ما در تحریم تنها کشوری که ما را همراهی می کرد سوریه بود سخت گذشت اما خداوند آسانی برای ایرانیان نصیب کرد حالا که این ایالاتهای برده شیطان بزرگند بدون اجازه او نفس نمی کشند ما حزب الله را داریم که گلوی صهیونیست در دستش است پهلوانان یمن گلوی خوراک و انرژی غرب در دست آن است البته اگر منافقین داخلی دل مردم را خالی نکنند
فریدون ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۳۸
در جواب خ. و .اقبال ممکنه زمانی که شما به خودسازی و خردورزی مشغول هستی , کار از کار بگذره و چشم که بازکنی ببینی اردوغان داره تو تبریز مشاعره میکنه . برو عمو ! ساده لوحی امثال تو هم بوی خیانت میده هم حماقت
به ایرانی اذربایجانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۹
دشمن مشترک ایران و ترکیه قومیت پرستی و توهمات پانترکی و انکار تاریخ و تمدن و...(اساس پایه گذاری ترکیه امروزی اتاترک )است و شما ادرس اشتباه میدید .شما اذربایجان ایران استحاله ترکیه و باکو نکنید انتظار نداریم اذربایجان باکو را برگردانید به امپراطوری ایران
به خراسانی ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | ۲۰:۴۴
فعلا که سوزش از شما ترس از شما و هضیان گویی هم از شماست اگه مقالات چند روز رو بخونی این پان فارسهای فاشیست هستن که کار هر روزشون نفرت پروکنی و هضیان گویی علیه ترکها هست . از ترس مغزشون هم از کار افتاده .
جواب به خراسانی ۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۲۰:۰۶
مگر نوکری علیف و باکو برای ترکیه اردوغانی و اسراییل بنتی سوزش و افتخار داره ؟؟؟؟؟؟؟؟نفرت پراکنی و هضیان گویی شما شروع کردید .از توهمات جمعیتی بگیر تا تاریخ موغولی و مهاجری و تهاجمی