گستاخی دولت دست‌نشانده علی‌اف به ایران

آذربایجان در اشغال ترکیه و علی‌اف دست نشانده اردوغان!

۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۰ کد : ۲۰۰۶۹۹۳ آسیا و آفریقا انتخاب سردبیر
نویسنده خبر: اسلام ذوالقدرپور
اسلام ذوالقدرپور در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: سخنان و مواضع دولت دست نشانده و تحت اشغال جمهوری آذربایجان علیه ایران که در راستای دستورات و منافع دیکته شده دولت ترکیه است را نباید یک موضع مستقل از سوی یک بازیگر بین‌المللی محسوب کرد، زیرا آنچه از سوی مسئولین جمهوری آذربایجان اِشغالی و حتی شخص الهام علی‌اف طرح شده، مواضع و سیاست‌های دولت اردوغان در ادامه فرآیند قدرت‌طلبی و گسترش‌گرایی جغرافیایی است.
آذربایجان در اشغال ترکیه و علی‌اف دست نشانده اردوغان!

دیپلماسی ایرانی: در جهان بیکران سیاستگذاری عمومی است که برخی ساختارها یا بازیگران اصلی سیاستگذاری به محل رشد سیاستگذاران و کارگزارانی بدل می‌شوند که تنها به دنبال حفظ قدرت شخصی و ادامه استبداد و دیکتاتوری خود در مناسبات و معادلات قدرت هستند. در چنین فضایی است که برخی سیاستگذاران یا کارگزاران سیاستگذاری خود را درگیر الگویی از سیاستگذاری می‌کنند که نظام و حکمرانی آنان به "دولت دست نشانده" بدل می‌شود! این الگوی سیاستگذاری توسط شخص سیاستگذار ارشد یا حاکم مطلق دولت پیگیری شده، سیاست‌ها و ابزارهای موجود در یک کشور و سیاستگذاری عمومی حتی استقلال، عزت و تمامیت ارضی آن نیز در اختیار و خدمت یک دولت بیگانه و در راستای تأمین منافع راهبردی آن دولت خارجی قرار می‌گیرد. 

دولت دست نشانده الگویی از سیاستگذاری و حکمرانی است که تنها بر حفظ قدرت و حاکمیت سیاستگذار ارشد یا رهبر دولت دست‌نشانده ناتوان و ضعیفی استوار است که برای پوشش ضعف و ناتوانی خود در داخل کشور و نظام جهانی به یک یا چند قدرت منطقه‌ای و جهانی متوسل می شود، استقلال و عزت خویش و کشورش را قربانی تمنای قدرت طلبی خود می‌کند. الگوی دولت و سیاستگذار دست‌نشانده را می‌توان در درازای تاریخی به خوبی مشاهده کرد. اکنون در عصر پسامدرن نیز برخی دولت‌های به‌نظر مستقل جهان را می‌توان در قالب الگوی دولت دست‌نشانده قرار داد که ماهیت آنان چیزی فراتر از دولت دست‌نشانده نیست. یکی از این الگوهای دولت‌های دست نشانده را می‌توان دولت جمهوری آذربایجان به ریاست الهام علی‌اف دانست که به شدت در الگوی سیاستگذاری دست نشانده قرار گرفته و ابزار قدرت‌نمایی برخی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی مانند ایالات متحده آمریکا، اسرائیل و ترکیه شده است. دولت علی اف در جمهوری آذربایجان را می‌توان دولت دست‌نشانده‌ای دانست که استقلال، عزت و بلکه تمامیت ارضی خود را به دولت‌های بیگانه به‌خصوص دولت ترکیه واگذار کرده و اکنون تحت تصرف و اشغال دولت اردوغان در ترکیه قرار گرفته است.

گستاخی‌های اخیر دولت جمهوری آذربایجان و شخص الهام علی‌اف دیکتاتور دست‌نشانده اردوغان در این کشور علیه ایران را می‌توان در چارچوب الگوی دولت دست‌نشانده و در چند محور مورد بررسی قرار داد: 

یکم - دیکتاتوری و توهم برتری قدرت علی‌اف: دولت جمهوری آذربایجان که نمونه‌ای از نظام‌های سرکوبگر و استبدادی در آسیای جنوب غربی است، با واگذاری بخش عمده‌ای از منابع اقتصادی و سیاسی خود به بیگانیگان ازجمله آمریکا، اسرائیل و ترکیه طی دو دهه اخیر به درجه‌ای از رشد اقتصادی نفتی رسیده است که خود را قدرت منطقه‌ای تصور می‌کند!

دولت الهام علی اف که از سرکوبگرترین حکمرانی‌های منطقه است و خود حکومت را از پدرش حیدر علی اف به ارث برده و اکنون همسرش را نیز به عنوان معاون اول و جانشین خویش معرفی کرده است را می‌توان نمادی از حکمرانی کمونیستی استالینی در عصر کنونی قلمداد کرد که از توهم رهبری و هدایت تمام شهروندان آذری زبان در منطقه علیه ایران رنج می‌برد.1  

حکومت دیکتاتوری 50 ساله خاندان علی اف و دیکتاتوری 20 ساله الهام علی‌اف که بر وابستگی شدید به بیگانگان استوار بوده و بقای خویش را مدیون حمایت خارجی آمریکا و ترکیه است، در نقش یک دولت دست‌نشانده به عنوان کارگزار سیاست‌های آمریکا و ترکیه ایفای نقش کرده و ابزاری برای سیاستگذاری منطقه‌ای علیه قدرت‌های بزرگ مانند ایران و روسیه شده است.

دولت علی‌اف که بدون کمک و یاری نظامی اسرائیل و ترکیه حتی قادر به حفظ تمامیت ارضی خود نیز نیست به توهم قدرت و برتری دچار شده و باکو را میزبان گروه‌های تجزیه طلب علیه ایران و ... کرده است. 

دیکتاتوری 50 ساله و موروثی خاندان علی اف که با رانت نفت و دلارهای نفتی رشوه داده شده به برخی کشورهای خارجی و حتی خریدن مشروعیت دروغین در رسانه‌های بین‌المللی همراه بوده است2، سبب شده تا این حکمرانی استبدادی برای برخی قوم‌گرایان منطقه به‌خصوص اردوغان در ترکیه به یک کانون تنش‌آفرینی ایدئولوژیک پان ترکسیم که البته در تضاد کامل با هویت آذربایجان و آذری است بدل شده و از شهروندان آذربایجان برای بقای دیکتاتوری علی اف و قدرت‌طلبی اردوغان سوءاستفاده شود.  

بر اساس مؤلفه‌ها و جلوه‌های سیاستگذاری عمومی، به صراحت می توان گفت؛ جمهوری آذربایجان دیگر مستقل نیست و بخشی از کشور ترکیه و دولت اردوغان شده است. ادعای اخیر الهام علی‌اف علیه ایران و ادعای رهبری و سخنگویی تمام آذری‌زبان‌های جهان را نیز می‌توان یک توهم مضحک دانست که آن را از رجب طیب اردوغان کسب کرده است.

دوم - وابستگی و خودفروشی به اردوغان: دولت آذربایجان طی یک دهه اخیر نشان داه که نه‌تنها خریدار تسلیحات نظامی و توان نظامیان ترکیه است، بلکه خود فروشنده استقلال، شرف و عزت آذربایجان سرافراز به ترکیه نیز بوده است!

دولت الهام علی اف به بهانه مقابله با ارمنستان و آزادسازی قره‌باغ از تصرف ارمنستان، تمام تاریخ، استقلال و شرف جمهوری آذربایجان و شهروندان آن‌را به دولت اردوغان پیشکش کرده تا نیت و هدف اصلی که همان حفظ و ادامه بقای دولت دیکتاتوری خاندان علی اف است را تضمین کند.

دولت دست‌نشانده الهام علی‌اف چنان در خدمت منافع، نیات و اهداف دولت اردوغان در ترکیه قرار گرفته است که علی‌اف نیز به یک مشاور و فرماندار دست‌نشانده اردوغان در آذربایجان شباهت دارد تا یک رئیس جمهوری مستقل. 

الهام علی‌اف که در اوج بیچارگی، ذلت و دست‌نشاندگی در خدمت دستورات و منافع اردوغان و ترکیه قرار گرفته و به گستاخی علیه ایران می‌پردازد، فراموش کرده که مصداقی از این سحنان نیکولو ماکیاولی در کتاب "شهریار" است که می‌گوید: «هر که اسباب قدرتمندی دیگری را فراهم کند، اسباب بیچارگی خود را فراهم آورده است.»3 

دولت آذربایجان به چنان درجه‌ای از دولت دست‌نشانده رسیده ایت که زندگی انگلی در حاشیه دولت اردوغان را برای خود یک افتخار و تنها راه ادامه زندگی خود می‌داند. وابستگی و خودفروشی دولت علی‌اف به دولت ترکیه بسیار فراتر از سخنان اخیر ایشان در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی ترکیه بوده و جلوه‌ای از سیاستگذاری تنش‌آفرین و قدرت‌طلبانه اردوغان در منطقه است که از زبان الهام علی‌اف دست‌نشانده ترکیه در آذربایجان طرح شده است.

سوم - ضعف دیپلماتیک ایران به‌خصوص سفیر ایران در آذربایجان: نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود سیاست منطقی حمایت از تمایمت ارضی جمهوری آذربایجان به‌خصوص تأکید بر آزادسازی منطقه قره‌باغ از اشغال ارمنستان، اما در تعامل با دولت علی‌اف در سیاست مماشات افراطی فرو رفته است.

مماشات سیاستگذاران ایرانی به‌خصوص وزارت امور خاجه ایران در مقابل گستاخی‌ها و توهین‌های گذشته برخی مسئولین دولت یا وابستگان علی‌اف به ایران سبب شده است تا اکنون شخص الهام علی‌اف دیکتاتور دست‌نشانده دولت اردوغان، علیه ایران پرخاشگری کرده و حتی به تهدید ایران بپردازد!

سیاست مماشات ایران با دولت علی‌اف به‌خصوص سکوت و سستی مواضع سفیر ایران در باکو در پاسخگویی صریح و لازم به گستاخی‌های گذشته مسئولین آذربایجانی در نهایت به جایی رسیده است که علی‌اف دست‌نشانده ترکیه نیز به تهدید و گستاخی علیه ایران زبان باز کند.

دولت دست‌نشانده به عنوان یک الگوی مشهور در نظام جهانی همواره وجود داشته و بسیاری از دولت‌های مدعی استقلال و برتری جهانی در واقع تنها یک دولت دست‌نشانده یا مزدور بوده و مجری سیاستگذاری ذلت‌پذیری خارجی برای حفظ و بقای حکمرانی دیکتاتوری و استبدادی خود بوده‌اند.

دولت دست‌نشانه علی‌اف در جمهوری آذربایجان طی دو دهه اخیر را می‌توان نمونه بارز یک حکمرانی استبدادی و دیکتاتوری دست‌نشانده در عصر کنونی قلمداد کرد که عزت، شرف و استقلال آذربایجان را به دولت ترکیه پیشکش کرده تا به دیکتاتوری خود ادامه دهد.

وضعیت حکمرانی دولت آذربایجان طی چند سال گذشته چنان آشفته و مبهم بوده است که گویا جمهوری آذربایجان جایزه ترکیه و اسرائیل در رقابت قدرت‌های منطقه‌ای بوده و جمهوری آذربایجان به اشغال و تصرف ترکیه درآمده و یک استان جدید ترکیه شده است!

**

سخنان و مواضع دولت دست نشانده و تحت اشغال جمهوری آذربایجان علیه ایران که در راستای دستورات و منافع دیکته شده دولت ترکیه است را نباید یک موضع مستقل از سوی یک بازیگر بین‌المللی محسوب کرد، زیرا آنچه از سوی مسئولین جمهوری آذربایجان اِشغالی و حتی شخص الهام علی‌اف طرح شده، مواضع و سیاست‌های دولت اردوغان در ادامه فرآیند قدرت‌طلبی و گسترش‌گرایی جغرافیایی است.

با توجه به سیاست تقابلی و تهدیدآمیز دولت علی‌اف علیه ایران و احتمال سرایت چنین رویکردی به سایر دولت‌های شمالی ایران که درگیر ایدئولوژی قومی اردوغان هستند، سیاست مماشات ایران با دولت دست نشانده علی اف در نهایت سبب بروز بسیاری مشکلات و تنش‌ها برای ایران خواهد شد. 

سیاستگذاران ارشد ایرانی علاوه بر پاسخگویی به پرخاشگری و گستاخی مکرر الهام علی‌اف و سایر مسئولین جمهوری  آذربایجان، لازم است تا سیاست خارجی ایران در آسیای میانه و قفقاز بزرگ را مورد بازبینی و اصلاح قرار داده و سیاست مماشات در مقابل دولت‌های دست‌نشانده و گستاخ این منطقه را کنار گذاشته و اعمال قدرت منطقه‌ای ایران را در دستورکار سیاستگذاری خارجی خود قرار دهند.  

منابع:

1- خبرگزاری آناتولی. 5 مهر 1400. به آدرس:   https://www.aa.com.tr/fa/2376126
2- هفته‌نامه جورجین جورنال. 2 بهمن 1393. به آدرس: https://georgianjournal.ge/blogs/29418-azerbaijan-is-a-dictatorship-getting-real-about-azerbaijani-autocracy.html
3- ماکیاولی، نیکولو. شهریار. ترجمه داریوش آشوری. تهران. آگاه. 1389. چاپ سوم. ص 69

اسلام ذوالقدرپور

نویسنده خبر

 کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین الملل و دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی

اطلاعات بیشتر

کلید واژه ها: ترکیه آذربایجان جمهوری آذربایجان ترکیه و آذربایجان ایران و ترکیه ایران و آذربایجان الهام علیف رجب طیب اردوغان


( ۴۶ )

نظر شما :

فدوی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۱
نویسنده توصیح واضحات داده است . و با این توضیحات فقط باعث می شود پانترکها دوباره به زحمت بیافتند برای کپی پیست بخشهایی از جزوات رجبی .
علی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۰
وضعیت فعلی آذربایجان و مقایسه آن با اوایل استقلال نشان میده که این کشور توسط افراد عاقل و داهی رهبری شده است متاسفانه این مسئاله برای تهی مغزها قابل فهم نیست
ابوداعش الاردوغانی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۶
بالاخره یکی جرات کرد توی این سایت پانترکها رو سر جاشون بنشونه. قبلا که مقالات ضد پانترکی بعد از مدتی حذف میشد! انگار این سایت متعلق به گرگهای خاکستری بود.
رضا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۹
واقعا متاسفم برای دیپلماسی ایرانی که اجازه نشر چنین ادبیاتی را میدهد. میتوان علیه آذربایجان و ترکیه نوشت و یا هر تحلیلی را که به نظر نویسنده میرسد بیان کرد اما استفاده از چنین واژه‌هایی در حد دیپلماسی ایرانی نیست. من سالها این سایت را میخوانم و استفاده می‌کنم اما واقعا از نوشته‌های نویسنده این متن و مخصوصا این مقاله متاسف شدم! بار دیگر میگویم کاری به محتوای متن ندارم بلکه از واژهای کوچه بازاری این متن انتقاد می‌کنم!
رضا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۱۳
کلی گویی بی فایده است، بهتر است نوع و جزئیات پاسخ مورد نظرتان اعم از دیپلماتیک، حمله نظامی و اشغال آذربایجان و ... را بفرمایید ما که بجز کلی گویی چیزی ندیدیم
توران ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۹
بازم یک ضدترک با تحلیلهای ابکی. هنوز خیلیها از جمله ایشون پیروزی اذربایجان در جنگ قره باغ رو هضم نکردن اونهم جنگی که فقط در ۴۴ روز با پیروزی اذربایجان و شکست سنگین ارمنستان به پایان رسید. دست نشانده پهلوی بود که همانطوری که اورده بودن بردن ، اذربابجان کشوری مستقل با انتخابات ازاد هست و کسی علیف رو نیاورده که ببره ملت رای دادن و زمانی که رای ندن میره ، مقاومت اذربایجان در مقابل زورگویی بعضی کشورها به مذاق نویسنده خوش نیامده و با این یاوه گوییها سعی در کم اهمیت نشون دادن کشور و قدرت اذربایجان داره . ارتباط بین ترکیه واذربایجان نشان دهنده دوستی و برادری بین انهاست اما ایران فاقد چنین دوستانی است پس باید هم از ارتباط انها ناراحت باشین .
آتیلا ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۵
دو باره این سمپات گروهای تجزیه طلب و مسلح کردی و برای ابراز وجود و جا نماندن از قافله دیگر ترکسیزان فعال در این حوزه خواست که جا نماند ایشان با رجوع به نوشته های گذشته معلوم هست هیچ شناخت و معلوماتی از مناسبات و ارتباطات جوامع و دولتهای ترک را ندارد و همواره هم اصرار دارد در این حوزه فعالیت داشته باشد. مطالب و گفته های ایشان آنقدر پرت مبهم و متناقض هست که ارزش پاسخگویی به مطالب نامبرده نمی باشد و تنها به ایشان توصیه می شود در خصوص چگونگی جلوگیری از نابودی گروههای تروریستی پژاک و پ ک ک اگر می تواند به این گروهها راه کار بدهد.
علی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۴:۵۸
افکار مریض گونه نویسنده و دشمنی دیرینه ای که این متوهمان ایرانشهری ار ترکها دارن کار را تا جایی بردن که انواع اتهامها تهمتها و فحشها رو به ترکها چه ایرا و چه خارج میکنن . ایشون میگن که اذربایجان عزت و شرفش رو به ترکیه فروخته ، اول اینکه اونی باید از عزت و شرف صحبت کنه که خودش داشته باشه و ما تا حالا چنین چیزی رو از نویسنده ندیدیم دوم اینکه اتحاد بین ترکها همیشه بعضی ها رو ناراحت کرده چون همیشه حامی هم هستن نه مداخله گر در کشور مقابل. ترکها در حال پیشرفت و احقاق بعضی حقوق از دست رفته شان هستن و اینده از ان اوناست . قدرت به بزرگی نیست عقل بزرگ در بدن کوچک بهتر از عقل کوچک کوچک در بدن بزرگ هست ، اذربایجان رو شما کوچک نگاه نکنید. تا حالا که با گستاخی بعضی افراد و نویسنده ها علیه ترکها و سیاست غلط کشور راه به جایی نبردیم و به جای دشنام و تهدید بهتره راه گفتگو رو در پیش بگیریم چون تنها راه کشور همراهی و ارتباط با جهان ترک هست ، تفکرات مسموم ایرانشهری تا الان این بلاها رو سر کشور اورده بهترین زمان برای خلاص شدن کشور از این تفکرات فاشیستی دوستی کشورهای ترک رو بدست اوردنه.
سید علی قریشی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۵۴
واقعا دلم به حال زار اسلام ذوالقدر میسوزد که در این روزها نیاز به پسیکولوگ حاذقی دارد. فوبی وترس از اردوغان چنان وجودش را فرا گرفته که برای رهایی از این وحشت به علی اف پناه اورده ،تا بلکه بتواند علی اف را جاگزین اردوغان کند، تا حجم اضطراب ودلهرهاش فروکش کند. جناب ذوالقدر شاید از اتحاد المانشرقی وغربی،،ویتنام شمالی وجنوبی،،یمن شمالی وجنوبی...که ۳۰ سال پیش کشورهای جداگانهای بودند ولی امروز به یک کشور واحد تبدیل شده اند. وکشورهای زیادی هم در نوبت ادغام ویکی شدن هستند :کره شمالی جنوبی،ایرلندشمالی جنوبی، موغلستان شمالی وجنوبی،...ونهایت ترکستان شرقی وغربی، لذا درک این مطلب چندان انرژی زیاد نمیخواهد هر چندبارها رهبران دوکشور اذربایجان وترکیه اعلام کرده اند که یک ملت ودولت هر لحظه ممکن است به یک ملت ویک دولت تبدیل شود، ودقیقا این هم همان چیزی است که به نظر تو اشغال وتصرف میباشد! زمانیکه در پیمانامه دفاعی که در شوشا امضا شد، واردوغان اعلام کرد که تجاوز به خاک ج. اذربایجان در اصل تجاوز به خاک ترکیه محسوب میشود ،پس در واقع ادغام دوکشور عملی شده، میدانم علت اوهام وتشنج تو هم دقیقا از این بابت است،ودر حقیقت در فکر جان خود هستی نه دیگران، موقعیکه مقالات ات ودر بطن ان حالات روحی ات را میبینم به یاد داستان بوقلمونی افتادم که از فرط غرور وتکبر بال هایش حتی موقع رفتن به اشیانه هم جم نمیکرد تا داخل لانه شود ، در نتیجه شب در بیرون اشیانه میماند و نصیب روباه میشد. تو وهمفکرانت به مثال اصحاب کهف که بعد از ۲۵۰۰ سال از خواب بیدار شده وخیال میکنید هنوز کوروش ذولقرنین در کاخ پاسارگاد در تخت جمشیدش نشسته وتمام ممالک اطراف جزو مستملکات وساتراپهایش میباشد، وشما هم با ۵ میلیون قشون به جنگ ۳۰۰ یونانی رفته ولی بجز شکست چیزی برای تقدیم به ذوالقرنین خیالی ندارید، اصحاب کهف ۳۱۹ سال در خواب بودند ولی پانهای ایرانشهری ۲۵۰۰ سال از خوابی به سان اصحاب کهف بیدار شده،ودقیانوس(کوروش) را در تخت وممالک اطراف را مال خود میپندارید، وهیچ خبری از حکومت ۳۵۰ ساله ال اسکند،و۳۵۰ ساله ال هاشم و ۱۶۰۰ ساله ال توران بر این سرزمین خبر ندارند، وقبول نمیکنند، وچارهای بجز برگشتن به غار ندارید،
علی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۸
حکومت علی اف ها به لحاظ اقتصادی و استفاده از درآمد منابع نفتی, گذشته از برخی سواستفاده های شخصی الهام علی اف, موجب شکوفایی اقتصادی جمهوری آذربایجان شد تا آنجا که از کشوری فوق العاده فقیر پس از استقلال تبدیل به کشوری شد که حداقل توان خرید تسلیحات نظامی پیشرفته را دارد و شرایط زندگی توده مردم این کشور نیز نسبت به قبل رشد بهتری داشته است اما این حکومت به تحریک دولت های مختلف ترکیه و نه فقط دولت اردوغان تقریبا از بدو استقلال برای ایران مشکلاتی ایجاد کرده مانند قصد ربایش هواپیمای گشت دریایی پی 3 اوریون ایران در چندین سال قبل که البته با رشادت اف 14 های ایران, میگ های 23 متجاوز علی اف متواری شدند.علی رغم این ماجراجویی های حکومت آذربایجان و همچنین برنامه های بسیار پیچیده فرهنگی دولت های ترکیه در طول شاید بیش از چند دهه برای جذب ترک زبانان ایرانی در کمال تعجب در تهران توجه خاصی به این موضوعات نمی شد تا زمانیکه هنگام برداشت محصول آقای اردوغان شده و تازه ما از خواب غفلت بیدار شده ایم.دولت ترکیه با سرمایه گذاری های کلان در صنعت توریسم,فیلم و سریال و موسیقی و حتی تحصیلات رایگان دانشجویان ترک زبان ایرانی در دانشگاههای ترکیه, هم به سود مالی خوبی رسید و هم توانست چنان افکار برخی آذری های ایران را به خود جذب کند که امروز گویش به زبان ترکی استانبولی در شهری مانند تبریز به جای گویش ترکی آذری خودمان یک امر باصطلاح با کلاس محسوب می شود.البته در این میان فقط تقصیر متوجه دولت ترکیه نیست بلکه بی مهری هایی که نسبت به زبان و ادبیات بسیار پر احساس آذری و موسیقی اصیل و پر محتوا و رقص فوق العاده این نازنین هموطنان گشت آثار منفی آن اگر بیشتر از سیاست ها بیگانگان نبود کمتر هم نبود.امروز باید اعتراف کنیم که بسیاری از هموطنان آذری ما از بعضی هموطنان خود بخصوص تهرانی های عزیز دلخورند.دلخور نه بدلیل در انزوا بودن در ایران زیرا بسیاری از مسوولین قبلی و فعلی کشور و قشر بسیار بزرگی از تجار موفق و با نفوذ بازار تهران از آذری های ایران هستند ولی مهجوری فرهنگ و زبان و از همه خجالت آورتر لطیف های ناجوانمردانه برخی هموطنانمان عمدتا تهران نشین, دل این عزیزان را آزرد.آذری های ایران در طول تاریخ میهن پرستی خود را ثابت کرده اند که نقاط اوج آن ستار خان و شاه عباس صفوی بودند که این ابر پادشاه ایرانی پوزه متجاوزان عثمانی را به خاک مالید. روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان سر تو باشی در میان هر جا که آمد پای جان ای که دور از دامن مهر تو نالد جان من چون شکسته بال مرغی در هوای آشیان تو همایون مهد زرتشتی و فرزندان تو پور ایرانند و پاک آیین نژاد آریان اختلاف لهجه، ملیت نزاید بهر کس ملتی با یک زبان کمتر به یاد آرد زمان گر بدین منطق تو را گفتند ایرانی نه ای صبح را خوانند شام و آسمان را ریسمان بی کس است ایران، به حرف نا کسان از ره مرو جان به قربان تو ای جانانه آذربایجان با خطی برجسته در تاریخ ایران نقش بست همت والای سردار مهین ستارخان این همان تبریز کامثال خیابانی در او جان برافشاندن بر شمع وطن پروانه سان این همان تبریز کز خون جوانانش هنوز لاله گون بینی همی رود ارس ، دشت مغان
امیر ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۱۹:۴۰
نه تنها باکو بلکه آذربایجان های ایران شدند آلت دست ترکیه، تکفیری‌ها و اخوانی ها منطقه هم سربازان سیاستگذاری عثمانی ها ،نباید خودمان گول زنیم ،ایدولوژی ،مذهب جای خود را به قومیت و زبان داده است ،مسیله اصلی درک مسولان ایرانی از وقایع امروز و سیاست و برنامه ریزی فردا است
سعید تبریزلی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۰:۵۰
لابد انتظار دارید آذربایجان در اشغال ایران باشد تا ترکی حرف زدن در باکو قدغن شده و پول نفت چاه هایش هم صرف ساخت بزرگراههای چند طبقه در اصفهان و یا افزایش بودجه بنیاد گسترش زبان فارسی شود. شما ترک ستیزان ایرانشهری با خودتان چند چندید؟
مهدی ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۱:۰۰
این مقاله واقعیت موجود را بسیار عالی توصیف کرده است، با تشکر
احمد محمود ۳۰ مهر ۱۴۰۰ | ۲۲:۱۷
جمهوری آذربایجان اِشغالی ای مرا خنده درگرفت!!!
تروریسم ترکیه ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۵۹
این دو که در عکس هستن آرزوی نابودی کردستان ، ایران ، ارمنستان ، عراق ،سوریه ، یونان ، قبرس یونانی نشین ، و همینطور مرگ میلیونها انسان برای رسیدن به آرزوهای شومشون در کشورگشایی و دارن در اینکه به این آرزوشون نمیرسن شکی نیست اما عده زیادی قربانی این رذالت و نژادپرستیشون میشن از کرد و فارس و عرب و لر و تات و گیلک و تالش و ارمنی و آشوری و یونانی و ...
ناشناس ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۴
بزرگترین خطری که ایران و تهدید میکنه نه آمریکا و اسرائیل که این دو نفر و کشورهاشون هست
خسرو ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۳۴
تنفرنامه اسلام ذالقدرپور از همسایه های ایران بخصوص ترکیه و آذربایجان -- وارد مرحله جدید مزین به اتهام و فحش و کینه و دروغ و دشمنی عملی شده است ، دیپلماسی ایرانی تنزل بزرگی را تجربه میکند نشر چنین نوشته هایی -- کاهش تساهل و تسامح در روابط بین ملتها را باعث میشود در حالی که نمی توانیم مثل تعویض خانه ، و رفتن به محله دیگر همسایه های ایران را عوض کنیم ضروری است که فرهنگ همسایگی را بهبود بخشیم ، اورپایی ها بعد از دو جنگ جهانی و مرگ دهها میلیون اورپایی یاد گرفتند که به همدیگر احترام بگذارند ما هم باید با مراجعه به تربیت دینی و اسلامی مان ، قدر برادری و صلح بین امت را بدانیم
آتیلا ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۵:۳۳
احسنت به سید علی قریشی که حق مطلب را بخوبی در مورد این فرد و فردها ادا نمودی
ایرانی ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۳
به جناب قریشی : داستانات رو چقدر میفروشی ؟ ال توران دیگه چه صیغه ایی هست و از کجا اومدند 1600 سال بر ایران حکومت کردند ؟ جک تعریف میکنید برای خنده خوانندگان . ال هاشم اعراب رو میگید اونا که ال قریش بودند و بر ایران هم حکومت نمیکردند بندگان خدا بر همه جا حکومت میکردند که البته 350 سالم نشد چون خیلی زود طومارشون بهم پیچید خلفای اهل تسنن . ترکستان شرقی و غربی چه صیغه ایی هست اونوقت . یه مقدار فکر کنید که چرا میزارن به همین راحتی راجع به ایران و تجزیش حرف بزمنید شیر عقلا
به سعید تبریزلی ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۱۹
من نه اصفهانیم نه فارس نه ایرانشهری حداقل اصفهان مهاجر پذیره مثل تبریز شما نیست که همراه اصفهان براش مترو زدن اما غیرترک بیاد اونجا یه لیوان آب خوردن هم بخواد ترکی بلد نباشه نمیدید بهش ضمنا از نژادپرستی نگو که تو همون جمهوری جعلی آذرباییجان تاتها و تالشها در فشارن ، تو ترکیه هم که همه میدونن از ابتدای امسال پلیس ترکیه چند بچه کرد و زیر گرفت یه مطلب نوشته نویسنده رگباری کیلومتری پانترکها کامنت گذاشتن همه اش هم منتشر شده تازه طلبکار هم هستن واقعا احادیث پیامبر و امام صادق در مورد آتشی که از آذرباییجان برمیخیزد برازنده تونه
فدوی ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۲۲
لذت بردید . جروه های رجبی را می گویم . مطالب ارسالی پانترکها روز با روز طولانی تر می شود . تقریبا کم غلط با رعایت قواعد نوشتاری ‌ مطالبی از قبل آماده شده برای ارسال به سایتها و گروه های اجتماعی . فتوا را اعلام کنم که جز آن هم چیزی دیگری درست نیست . حداکثر یک تا دو نفر بیستر نیستند . مطالب شان از قبل آماده با آمارها و اطلاعات البته اغلب جعلی . همگی ساکن خارج از کشور هستند چون این ریسک را نمی کنند که در داخل کشور هستند . بعضا دوره هایی هم می بینند و البته تا دلتان بخواهد به علت ضریب هوشی پایینی که دارند ، مدام نقششان را لو می دهند . مثلا در یکی از کامنتهای شان دقیق از تعداد خانه های خریداری شده در ترکیه توسط ملیت های مختلف خبر دادند در حالی که یک شهروند ساده و ساکن ایران نمی تواند این اطلاعات دقیق را داشته باشد ‌. پس چی شد ؟ تعدادشان اندک ، مطالبشان از قبل تایپ شده ، مکانشان خارج از کشور ، ضریب هوشیشان کمتر از متوسط ، نوع ماموریتشان پادویی رجب که خوش پادوی کاخ سفید است . هدفشان نابودی ایران و البته حمایت از آذربایجان و فلان هم بهانه است . روش برخورد با اینها همان روشی که همزباناشان با آنها دارند. تمسخر .
فرهاد ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۲۱:۲۳
عجب آتیشی افتاد به خرمن پانترکهای خودفروخته! هیچ چیزی بهتر از این مقالات این افراد رو رسوا نمیکنه و به همین راحتی ثابت میشه که اینها نه درد ایران رو دارن و نه اسلام. درد اینها پانترکیسم و فاشیسم هست.
عبدالرضا ۰۱ آبان ۱۴۰۰ | ۲۲:۱۶
این مقاله ضعیفترین مقاله دیپلماسی است اصلا در شان این سایت نیست یعنی فحشنامه می باشد البته من خوشحال شدم که این افراد چقدر سوادشان پایین است
به امیر ۰۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۸:۵۳
کاش فقط تو استانهای خودشون اینجوری و پان بودن مهاجرت کردن کرج میگن کرج آذرباییجانه مهاجرت کردن گیلان میگن گیلان آذرباییجانه مهاجرت کردن مازندران میگن مازندران ترکمنستانه مهاجرت کردن قم میگن قم آذرباییجانه اخیرا تا تنگستان بوشهر هم آذرباییجان شده چون برخوردی که ترکها با غیرترکها دارن تو تبریز و اردبیل و ارومیه بقیه با ترکها ندارن کم مونده دیگه بومیها رو بزنن بیرون کنن از کرج و قم و گیلان و مازندران و ...اخیرا کشف کردن کرمانشاه و کردستان و لرستان هم آذرباییجان بودن!
عبدالرضا ۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۰
اقا به امیر گیلان تا هشتپر ترک هستند حالا بقیه که به رشت و غیره مهاحرت کردند به کنار قم هم خلجستان هست و ترکهای خلج از قدیم الایام در انجا ساکن هستند کردستان هم جز ایالت ازربایجان بوده و در دوران پهلوی جدا شده و بیحار و قروهترک نشین است مازندران هم که گلستان از ان جدا شد خوب خود جمهوری اسلامی در جلوی چشم شما از مازندران ترکمنستان در اورد تقصیر ما نیست بلکه تقصیر پهلوی است که می خواست از کشور سراپا ترک مملکت فارس در اورد
به عبدالرضا ۰۳ آبان ۱۴۰۰ | ۱۹:۴۵
منشأ و تمدنتان را فراموش کردید دست قبچاق و کوههای آلتای
کوروش ۰۵ آبان ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۷
مریخ هم ترک نشین بوده است و در دوران دایناسور ها از ایالت آذربایجان‌ جدا شده است.
امین ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۲:۰۶
کسی که این مقاله رو نوشته همونجوری که از قیافش پیداس نه چیزی از سیاست میدونه نه از تورک ها ممنون میشم ابروس ساستتون با این مقاله ها نبرین خخخ