مطالب مرتبط با کلید واژه

قطعنامه 2231


بازی دو طرفه، شاه کلید سیاسی برجام
برجام توافقی زاییده تلفیق نگاه های آرمانی و عملگرایانه است

بازی دو طرفه، شاه کلید سیاسی برجام

دکتر سید حسین سادات میدانی، استاد حقوق بین الملل دانشکده روابط بین الملل: اینکه گفته شود مکانیسم حل اختلاف برجام فقط مختص بازگشت پذیری ناشی از نقض طرف مقابل است، صحیح نیست. بندهای 36 و 37 برجام ناظر بر این مساله است.

ادامه مطلب
آزمایش موشکی ایران؛ منطق حقوقی و مصلحت سیاسی
تفاسیر مختلفی که از قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت می‌شود

آزمایش موشکی ایران؛ منطق حقوقی و مصلحت سیاسی

علی امیدی، مدرس حقوق بین‌الملل در دانشگاه اصفهان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد:از نظر مسکو و تهران هدف اصلی قطعنامه ۲۲۳۱ عدم تخطی ایران در فعالیت هسته‌ای است نه موشکی.

ادامه مطلب