آرشیو اخبار

چرا امریکا ایران را دشمن می‌داند؟
با وجود نبود هر گونه تهدیدی از سوی تهران

چرا امریکا ایران را دشمن می‌داند؟

با توجه به اینکه سیاست خارجی مداخله جویانه جمهوری خواهان در خاورمیانه آتش جنگ های داخلی و تعصب مذهبی را در منطقه روشن کرد، دعاوی آنها در مورد نقش ایران در بی ثباتی منطقه را می توان پوچ خواند.

ادامه مطلب