آرشیو اخبار

تعدیل آری اما لغو نه
رویکردی که محمد مرسی نسبت به توافق‌نامه کمپ دیوید دارد

تعدیل آری اما لغو نه

به اعتقاد مشاور ارشد محمد مرسی، رئیس جمهوری مرسی حفظ معاهده کمپ دیوید کما فی السابق در سایه نظام جدید حاکم بر مصر ممکن نیست.

ادامه مطلب