سیاست آنکارا در سوریه را از ابعاد سیاسی و حقوق بین‌الملل چگونه ببینیم

ماجراجویی های نظامی ترکیه، آغازگر بحرانی بین المللی

۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰ کد : ۱۹۸۹۹۹۰ خاورمیانه انتخاب سردبیر
پاتریک ساهاکیان در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می‌نویسد: هرگونه اقدام توام با خشونت از جانب ترکیه، غیر منتظره بودن عملکرد این کشور را تداعی و خصایص لازم را برای بحران بین المللی نامیدن بحث دخالت نظامی ترکیه در سوریه تکمیل می کند. پس هر گونه کنش نظامی ترکیه در پهنه سرزمینی سوریه، می تواند آغازگر یک بحران بین المللی باشد که منافع آمریکا و متحدان غربی را تامین خواهد کرد.
ماجراجویی های نظامی ترکیه، آغازگر بحرانی بین المللی

نویسنده: پاتریک ساهاکیان، کارشناس ارشد علوم سیاسی

دیپلماسی ایرانی: ترکیه بر خلاف توافق سوچی و ایجاد منطقه بدون سلاح، با اعزام نیرو و تسلیحات نظامی، امنیت منطقه ادلب را با خطر مواجه و زمینه ورود قدرت های خارجی ( آمریکایی و اروپایی) را فراهم می کند. این اقدامات ترکیه گامی در جهت تولد بحران بین المللی در منطقه است. کشورهای ایران و روسیه به منظور حمایت از حکومت رسمی سوریه، سعی در تثبیت حاکمیت قانونی آن کشور داشته اند. در مقاطع زمانی، ترکیه خود را همگام نشان داده ، اما عملکرد این کشور نمایی دیگر از سیاست نهفته خود را  که توام با موج سواری سیاسی است، تداعی می کند. به دنبال کنش های رجب طیب اردوغان، واکنش های مداخله جویانه آمریکایی ها ( اظهارات مایک پمپئو، وزیر امور خارجه) و اروپایی ها (فرانسه، آلمان) در نظام بین الملل با هدف به کارگیری رژیم های سیاسی فرامنطقه ای را می توان پیش بینی کرد.

سخنان وزیر دفاع ترکیه در توجیه رفتار نظامی ترکیه و ورود به مرزهای سرزمینی سوریه، خط مشی سیاست خارجه ترکیه را در قبال استقلال همسایه مشخص کرد. وی اظهار کرد:  "هر وقت قانون اساسی باشد، انتخابات قانونی برگزار شود، دولت قانونی سر کار بیاید و دولت دموکراتیک ظاهر شود، در آن موقع ما خاک سوریه را ترک خواهیم کرد. وقتی رهبری دموکراتیک وجود داشته باشد، ما می‌رویم".

از بعد حقوق بین الملل:

در تعریف حقوق بین الملل می توان گفت: حقوق بین الملل؛ مجموعه قواعد حاکم بر روابط  بین الملل، با هدف ایجاد نظم، ثبات و پیش بینی است. این قواعد بر مبنای منشور سازمان ملل دارای اصول ناظر بر روابط اعضای جامعه ملل است و اعضای سازمان ملل خود را مکلف به اجرای آن می دانند.

هر گونه تحرک نظامی در ابعاد دفاع یا حمله مشروع باید بر اساس منشور صورت پذیرد؛ در غیر این صورت از طرفی نقض آشکار صلح و امنیت، از طرفی دیگر توسل به زور برای نقض حاکمیت دولت بر عرصه سرزمینی است که هر دو در منافات با خط مشی سازمان ملل متحد است.

آنچه در سوچی مورد توافق قرار گرفت، ایجاد منطقه بدون سلاح و در قالب بند 3 ماده 2 منشور سازمان ملل مبنی ایجاد فضای لازم برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بود. عملکرد امروز ترکیه به عنوان یکی از طرفین توافق در این نشست، نقض آشکار این توافق است. اعزام تجهیزات و نیروی نظامی به سرزمین همسایه، عدم به رسمیت شناختن حاکمیت و دولت قانونی، عدم وفای به عهد را می توان نقض آشکار بندهای دوم، سوم و چهارم ماده دو منشور دانست.

تفکر توسعه طلبانه ترکیه، این کشور را به نقض آشکار حقوق بین الملل در سطح بین المللی مجبور کرده است. 

از بعد سیاسی:

در فضای آنارشی نظام بین الملل، امر سیاسی دولت ها تعیین کننده امر سیاسی سیاست خارجه آنهاست. به عبارتی، سیاست خارجه کشورها، تداعی کننده مسائل سیاسی درون کشوری است، به نحوی که مهمترین رکن آن کنترل اجتماعی یا نظم است. در این مبحث دو واژه بسیار آشنا قدرت و امنیت، مفهوم می یابند. از نظر پیروان رهیافت لیبرال، برای فائق آمدن بر فضای آنارشیک نظام بین الملل، ایجاد رژیم ها یا اتحادهای بین المللی الزامی و زمینه ایجاد قدرت هستند. از نظر لیبرال ها، روابط است که قدرت را تداعی می کند. از طرفی نمود سخنان وزیر دفاع ترکیه، تکیه بر تفکرات دموکراتیک متکی بر لیبرالیسم است. به نظر لیبرال ها، هر دولت/ملت لیبرال حکومت دموکراتیک دارد و دوست محسوب می شود و بهکارگیری قدرت از هر نوع در مقابل آن کشور، امری مردود به شمار می رود. لیبرال ها اعتقاد دارند بهکارگیری هر نوع قدرت، حتی نظامی تنها علیه کشورهای غیردموکراتیک جایز است.

وزیر دفاع ترکیه درصدد است، با تجلی پیروی از نظام دموکراتیک، نظر همسو رژیم های منطقه ای و فرا منطقه ای را جلب کند تا از حمایت آنها در سطوح منطقه ای و فرا منطقه ای به عنوان متحد استراتژیک، بهره گیرد تا بتواند در مقابل کشورهای منطقه و حتی قدرت های جهانی، قدرت نمایی کند.

اگر عامل مجاورت دولت/ ملت ها را عامل اساسی در توانمندی ایجاد ناامنی بدانیم و با این دیده نگاهی  گذرا به تحولات درعرصه امنیت داشته باشیم، در روزگاران دور، جابجایی دولت/ ملت ها نقش محوری در ناامنی داشتند. حضور ناگهانی قبایل بربر در مجاورت محل زندگی یک ملت نمونه ای بارز از این دوره است. اما با تشکیل کشورها و تصاحب عرصه های سرزمینی توسط ملت ها، مرزبندی ها مشخص و همسایگان ثبات یافتند. جابهجایی عملا رنگ باخت و نگرانی محدود به قدرت همسایگان شد.

همسایگی دو کشور و اعزام نیرو و تجهیزات نظامی ترکیه به سوریه، همچنین سخنان مسولین عالیرتبه ترکیه، حکایت از ایجاد ناامنی برای سوری ها را به همراه دارد.

در بررسی های روابط بین الملل، برای امنیت سطوح پنجگانه ای تعریف شده است. در کنار بازیگری به نام دولت ترکیه که می تواند ناامنی برای همسایه خود ایجاد کند، سخنان وزیر دفاع را می توان فراخوان برای پیوستن، بازیگران دیگر و خرده نظام های بین المللی که تنها به واسطه منافع مشترک، می توانند در کنار متحد استراتژیک خود قرار گیرند، تصور کرد. پس زمینه های امنیتی سوریه به واسطه مداخله دو سطح امنیتی دچار ناامنی می شود. 

اگر بحران را به هم خوردن نظم رایج بر اساس فشار ناگهانی قلمداد کنیم، مشارکت حداقل یکی از قدرت های بزرگ، تعدد بازیگر، وسعت و برجستگی جغرافیایی، میزان خشونت و غیرقابل پیش بینی بودن را می توان خصایص یا مولفه های لازم برای تشخیص بحران دانست. همواره باید در نظر داشت قدرت های بزرگ تمایل به حل بحران ندارند و منافع خود را در تداوم آن می دانند.

مایک پمپئو نه تنها مراتب حمایت کشورش به عنوان یک قدرت بزرگ، از رویارویی نظامی ترکیه با سوریه را اعلام کرد، بلکه نظر موافق و قول همکاری یک خرده نظام بین المللی ( ناتو) را نیز داد. سخنان تحریک آمیز وزیر دفاع ترکیه و اظهارنظر اروپایی ها در باب حمایت از ترکیه، تعدد کشورهای دخیل در به هم خوردن نظم (حفظ استقلال سوریه) را تایید می کند.

در نهایت می توان گفت با وجود وسعت جغرافیایی، هرگونه اقدام توام با خشونت از جانب ترکیه، غیر منتظره بودن عملکرد این کشور را تداعی و خصایص لازم را برای بحران بین المللی نامیدن موضوع مورد بحث را تکمیل می کند. پس هر گونه کنش نظامی ترکیه در پهنه سرزمینی سوریه، می تواند آغازگر یک بحران بین المللی باشد که منافع آمریکا و متحدان غربی را تامین خواهد کرد.

کلید واژه ها: ترکیه سوریه رجب طیب اردوغان ادلب روسیه و ترکیه ترکیه و امریکا ترکیه و اروپا


( ۲۲ )

نظر شما :

ایران دوست ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۷
الانه که پانترکها بریزن بگن فلانی ارمنیه، اون یکی خیلی فارسه، فلانی کرد هست... لامصب با همه شما مشکل دارید آخه.
مهدوی تحلیلگر سیاسی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۷:۵۳
هر نوع تحلیلی از سوی کارشناسان ارمنی که به نوعی با موسسه هور همکاری می کنند دارای ماهیت ضد ترکیه ای و با ماهیت غیرعلمی می باشد بیش از 90 درصد از ادبیات ضد ترکی توسط ارامنه و روس ها در ایران گفتمان سازی می شود. پیش از این ارامنه مقالات خودشان را با اسامی کارشناسان ایرانی ارسال می کردند و اکنون با نام خودشان که موضوع قابل تاملی است. نهایتا دشمن سازی ایران با کشورهای همسایه ترک زبان خیانتی آشکار در این برهه زمانی می باشد. تشکر از عوامل دیپلماسی ایرانی
فدوی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۱
کاملا واضح است که ترکیه در تیم آمریکا و اسراییل قرار دارد و جالب آنکه از صفر تا صد اعمالش در خاورمیانه به نفع اسراییل و آمریکا بوده و هست . حتی زمانی که به اسم دفاع از فلسطین با اسراییل جنگ زرگری به راه می اندزد . اصولا ترکیه با اقتصادی بسیار شکننده و بدهی بالا ، نمی تواند جز اوامر آمریکا به چیز دیگری فکر کند . آمریکا هم از ترکیه به عنوان موش در انبار اروپا ، خوب استفاده می کند و اروپایی که عملا نمی داند با ترکیه چه کند ؟ بالکان ، قبرس و یونان نمونه هایی از چالش ها اروپا با ترکیه است که اتفاقا در اغلب موارد آمریکا جانب ترکیه را گرفته است ( چه موی دماغ خوبی برای اروپا ) . البته آمریکا با تحریک ( شاید هم دستور مستقیم ) ترکیه را وادار کرده است که حتی حضور روسیه را در خاورمیانه به چالش بکشد که باز اینهم به نفع آمریکا است . از ابتدا نیز جهش اقتصادی ترکیه ( بدون دارا بودن هیچ کدام از پیش شرط های لازم برای توسعه ) شک برانگیز بود و حمایت مخفی لابی بین المللی اقتصاد از این جهش ، نشان از برنامه ریزی برای خلق دردسری جدید برای اروپا از یک سو و همچنین روسیه و خاورمیانه از سوی دیگر است .
خسرو ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۳۳
توافقنامه های استانه وسوچی و ژنو موید ایجاد منطقه امن در ادلب است و گارنتور مخالفان سوری دولت ترکیه هست ، اسد شروع به حمله ونقض منطقه امن ادلب کرده است و ترکیه به تعهداتش در قبال مخالفان عمل می کند وایران در این موضوع دخالتی نمی کند و روسیه هم آن را قبول کرده است ، بازی با کلمات برای توجیه دشمنی با ترکیه توسط کارشناس ارمنی که احتمالا ذهنیت همدردی با pkk را هم دارد خالی از دلایل حقوقی و انسانی لازم است ، در ضمن کارشناس محترم ده برابر این دلایل را برای اشغال قره باغ از سوی ارمنستان و نسل کشی مسلمانان قره باغ و اسکان قسمتی از ارامنه سوریه در قره باغ را می تواند در تمامی قطعنامه های سازمان ملل و شورای امنیت و شورای اورپا ببیند در ضمن می تواند مقاله ای در باره بحران آفرینی ارمنستان و توسعه طلبی آن بنویسد تا وظیفه انسانی خود را انجام دهد احتمالا با خواندن یادداشت من برخی عصبانی شده ودر مورد ارمنستان ویونان وقبرس و سوریه سینه چاکانه خواند نوشت
اورمان ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۸:۵۵
به نظر می آید نویسنده محترم در تلاش برای پیدا کردن راه های مخالفت و عناد به قدری بر روی ترکیه تمرکز کرده است که نمی تواند نقض توافقات و حقوق انسانی را از طرف هیچ کشور دیگری ببیند و در نتیجه دیدگاه کاملا یکطرفه و غیر علمی می باشد. اینکه کارشناس، مطلب را جایی برای تخلیه دشمنی های ذهنی خود قرار دهد به دور از اخلاق حرفه ای بوده و موجب ایجاد بحث های تعصبی به جای سیاسی در بخش نظرات می شود. یک نویسنده نمیتواند به دلیل اینکه از انگلیس بدش می آید برای اثبات اشتباه بودن قانون جاذبه (کشف شده توسط نیوتون انگلیسی) تلاش و دلیل تراشی بکند.
به خسرو ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۶
خیلی برام جالبه که برخی با حمایتهای آشکار و نهان از جریان منفور پانترکیسم مثلا میخوان خودشون رو دلسوز ایران نشون بدن و بقیه رو دشمن ایران. شما یک کشور رو در دنیا نام ببرید که مثل ترکیه دست به نسل کشی و جنایت جنگی زده باشه؟ نسل کشی ارامنه نسل کشی آشوریان نسل کشی کردها نسل کشی یونانیان و...الان هم طرف رفته به زور وارد سرزمین یه کشور دیگه شده با حمایتش از تروریستهای تکفیری زندگی ملتی رو تباه کرده بعد میگه من با دعوت مردم سوریه رفتم اونجا. خیر دوستان این ملت ملت سوریه نیست اینها اویغورها قرقیزها ازبک ها چچنها و... تروریست هستن که دوروبر رهبر داعش رجب طیب جمع شدن و فجیعترین تراژدیهای این قرن رو رقم زدن.
مهدی ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۰:۲۲
فدوی عزیز ایران فقط به خاطر پول نفت و گاز است که میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد. چه در دوره پهلوی و چه جمهوری اسلامی. اونهم با انقلاب نفت و گاز شیل و انرژی های تجدیدپذیر و انقلابهای صنعتی ۴ و ۵ دیگه دوران پول نفت و گاز تموم شد. یکی از علل برهم خوردن برجام می تواند جا بازکردن برای نفت و گاز شیل امریکا باشد و فکر نکنم تا مدتها مذاکره جدیدی برقرار شود. احتمالا در دور دوم ترامپ پتروشیمی و دیگر درآمدهای ایران تحریم شوند. در مورد ترکیه علت اصلی عقب ماندگی اقتصادی مزاحمتهای احزاب چپ در ده های گذشته بوده. وگرنه شما به تاریخ ساخت اولین هواپیما و زیردریایی و موشک و خودرو و دیگر تجهیزات نگاه کنید میفهمید چه خبر بوده. نزدیکترینش ۶۰ سال پیش بوده. در ضمن آمریکا در قضیه قبرس ترکیه رو تحریم کرد و ترکیه برخلاف نظر یونان حمله کرد.
آریانا ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۱:۰۵
امثال فاشیستهایی مثل اردوغان و پیروانش بزودی سرنوشتی مثل کمال آتاتورک ملعون, صدام جنایتکار و....درانتظارشان هست.
حسین ۱۵ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۱:۴۶
درود بر جناب ساهاکیان. ارامنه عزیز متحدین طبیعی ایران در منطقه هستند و بارها دوستی خود را نسبت به ایران نشان داده اند (برخلاف دو دشمن دیگر ترکیه در منطقه که متاسفانه نیات خوبی هم در مورد ایران ندارند). امیدوارم ایران نیز وارد اتحاد یونان-ارمنستان-ترکیه شود. انتظار روشنگریها و مطالب بیشتری از شما گرامی داریم.
سردار سلیمانی ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰
جالبه این پان ترک ها که در ایران آنقدر آزادند و مدام نق میزنند از تبعیض نژادی، اگر ایران هم مثل بهشت فاضلشون یعنی ترکیه که به کردها میگه ترک های کوهستانی اگر ما به اینا می گفتیم فارس های کوهستانی چی میگفتن!؟ خب ما مثل پانترک ها و ترکیه وحشی و فوق نژادپرست نیستیم و روش خودمون رو داریم
رحمن ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰
خوی و خصلت بربری گری ترکیه است سلطان سلیمان می‌گفت خط قرمزش کشورهای اسلامی است اما دیدیم که سوریه و ایران را حمله کرد و فجایعی را برای ارمنستان بوجود آورد .این یک درس بزرگ است مثل شاه طهماسب نباشیم که تا نزدیک قزوین بدون جنگ عقب نشینی کرد و سلطان سلیمان به شهرهای تبریز و زنجان و همدان و روستا ها هر چه خواست انجام داد ما از لحاظ تجهیزات قوی نیستیم و عوض تجهیزات از گوشت و استخوان سربازان استفاده میکنیم که بسیار نکوهیده است .سرباز باید آخرین گزینه باشد و داشتن ارتشی بسیار قوی با داشتن درآمد نفت از اهم واجبات است هر کس مخالف است یا احمق و نادان است ویا خائن است .آنقدر باید قوی بود که ارتش خود بدون بسیج کار خود را تمام عیار و راحت انجام دهد ای سران ارتش این را برای سیاستمداران بشکافید تاریخ تکرار نشود دیدید ترامپ چی گفت حقیقت را گفت ایران در هیچ جنگی پیروز نشده.عبرت بگیر و حرف قرآن را آویزه گوش کنید نه اینکه برای دشمنان تان آماده باشید بلکه برای دشمنانی که پنهان هستند هم باید ساز و برگ داشته باشید راهی که نظام انتخاب کرده باید آماده آن باشد.از جنگ ایران و عراق درس بگیریم سربازان و بسیجیان را گوشت رأی چرخ کردیم تا احمقی مثل بازرگان و هاشمی و روحانی بگویند ما اسلحه نمی خواهیم دنیا دنیای گفتگوست اینها سورنا را از دهانه گشادش میزنند.قران را عملا انکار می‌کنند و باعث دردسر و احتمالا ناخواسته باعث تجزیه کشور خواهند شد.ایران نیاز به ده ارتش کاملا مکانیزه و با ادوات زرهی دارد شما دیدید عراق صدام با ۵۰۰۰تانگ در پهنه حدود و مرزهای کار زیادی نمی‌توانست انجام دهد .میلیونی باید موشک داشته باشید آنهم نقطه زن شاید ده سال درگیر شوید.خودکفایی ارتش در ادوات هوایی و زرهی و مکانیزه واجب است بهوش باشید .دریا هرگز فراموش نشود جای نیروی دریایی در خلیج فارس و دریای عمان نیست پهنه اقیانوسها را کنترل کنید شبانه روز سه شیفت کار کنید ما عقب هستیم خیلی زیاد بجنبید تا زمان را از دست نداده اید
علی ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۴
جناب آریانا تمام دنیا درجریان هستن کی فاشیست هست حمایت از حکومت کودتا ، دیکتاتوری و فاشیستی و غیر مردمی اسد اگر فاشیزم نیست پس چیه و جنابی که اسم سردار سلیمانیرو اجاره کردید بیشتر از نصف جمعیت ایران ترکه تقریبا هزار سال اخیرو ترکها به ایران حکومت کردن و اگر ترکها نبودن نه اسم و نه اثری از ایران بود اول یکمقدار سطح سوادتونو بالاببرید بعد بیاد اینجا سیب زمینی رنده کنید
خسرو ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۵۸
تودنیا نسل کشی های زیادی انجام شده مثل ، نسل کشی سرخپوست ها در امریکا و چچن های مسلمان در روسیه و یهودی ها در المان ، ولی درست صد سال پیش سیصد هزار نفر از مردم شیعه آذربایجان توسط احزاب نژاد پرست و وحشی داشناک ارمنی دراورمیه وسلماس وخوی نسل کشی شده اند و شما اگر هموطنی ؟ اگر تعصبی نسبت به قاتل ها نداری باید آنهارا محکوم کنی ، هنوز تا کنون هیچ نهاد مذهبی یا مدنی ارمنی بابت این نسل کشی از بازماندگان کشته شدگان و مردم آذربایجان و ایران عذرخواهی و همدردی نکرده اند ، هنوز که هنوز است در شهرهای فوق الذکر هرگاه خاکبرداری عمرانی انجام میگیرد به گورهای دسته جمعی بر می خوریم اگر واقعا ایرانی هستید ؟؟؟؟؟
کرد ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۳
مگه شما به خاطر قارنا عذرخواهی کردید؟
آریانا ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۵۷
جناب علی آقا, فاشیست اونه که به کشور دیگه تجاوز میکنه,مردم بیگناه رو قتل وعام میکنه, ازداعش وگروههای تروریستی حمایت میکنه, مثل موش از پوتین و ترامپ میترسه, هرمشکلی پیش میاد میره میفته دست وپای پوتین, جناب باسواد که نمیدونم این سواد رو ازکجا اوردی, بهتره که کمی درباره تاریخ این مملکت عزیزم ایران مطالعه کنی, متوجه میشی که بانی وبنیانگداران این تمدن عظیم و ضد فاشیست کی ها بودند. اردوغان=نوچه جناب پوتین
حسین ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۵:۳۶
منظورم اتحاد ارمنستان-یونان -قبرس بود، که اشتباهی نوشتم
علی ۱۶ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۳:۱۸
آقای ساهاکیان جداکردن به زور کریمه از اوکراین توسعه طلبی است یا پذیرایی از چندین میلیون اواره رانده شده از وطن توسط یک رژیم آدمکش ؟ اشغال قره باغ توسط ارمنستان توسع طلبی است یا پناه دادن به زنان وکودکان بی سرپرست واعطای تابعیت به انها ؟ اشغال مناطق ترکان اویغور چین و اجبار به یکسان سازی توسط دولت چین توسعه طلبی است یا دادن شهید در راه ایجاد امنیت برا ی ساکنان مرز نشین یک کشور همسایه که دولتی سر سپرده دارد؟ می بینید که پیداکردن موضوع مقاله آنقدر هم سخت نیست اگر نسبت به انسانیت بی تفاوت نباشی !
ایرانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۳:۰۴
قبل از هرچیز عرض کنم که ترکیه در مورد دور زدن تحریمها به ایران کمک کرده و ما باید از این بابت از اونها متشکر باشیم . اما نمیشه از این واقعیت هم چشم پوشی کرد که ترکیه در سوریه بصورت غیر قانونی حضور داره و داره به تروریستها کمک میکنه . اما چیزی که برای من واقعا عجیبه و باعث شد که نظرم رو بنویسم اینه که ، این بنده خدا داره از سیاستهای غلط کشور ترکیه حرف میزنه و بعضی از هموطنان عزیز ترک زبان ما گله دارن که ایشون داره جانب دارانه صحبت میکنه و شدن مدافع کشور ترکیه . مثل اینکه این دوستان ملیت خودشون رو به زبانی که بهش تکلم میکنن گره زدن !! میدونید ، مثل اینه که به فرض افغانستان در حال جنگ با پاکستان باشه و بنا به دلایلی ، نیروهای ایرانی که بعضیاشون ترک زبان هستن در حال کمک به پاکستان باشن و کشور افغانستان به نیروهای ایرانی حمله کنه . اونوقت ، چون در افغانستان فارسی حرف میزنن ، فارس زبانهای ما ، بشن هوادار افغانستان . چه حالی پیدا میکنید شما برادران ترک زبان من ؟ تو رو خدا یخورده فکر کنید به کارتون !!!! فقط خواهشا بنده رو متهم به ترک ، فارس ، ارمنی ، کرد بودن و یا هر قومیت دیگه ای نکنید . من فقط خودم رو ایرانی میدونم . همین و بس . زنده باد ایران و ایرانی . در ضمن از همتباران افغانستانی عزیز هم پوزش میخوام که در این مثال از نام کشورشون استفاده کردم . فقط برای روشن شدن قضیه بود ، و گرنه شما برادران عزیز تو قلب ما جا دارید .
مهدوی تحلیلگر سیاسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۲
یک همسویی مشترک میان رژیم صهیونیستی و لابی ارامنه برای دشمن سازی روابط ایران و ترکیه . کافیه فقط مجموعه مقالات آقای ساهاکیان رو ملاحظه کنید و سیاست های رژیم صهیونیستی نیز که کاملا مشخص است.
مهدوی تحلیلگر سیاسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۹
قدردانی و تشکر از دوست عزیزم خسرو به دلیل تحلیل علمی و منطقی.
ارش ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۱
باید این پانترک های وطنی که در جهت منافع یک کشور خارجی دارن خون این کشورو میمکن نابود کرد ،
ایران ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۹
ایران دوست قبرس ،روسها،عربها،یونانی ها ،آمریکایی ها ، بلغارها ، اروپایی ها ،مصری ها،یهودی ها و اسرائیلی ها،......و دیگر ملت ها و واژگان رو یادت رفت
ارش ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۰
جالبه در یکی از نظرات و کامنت ها دیدم نوشته بو د چین سرزمین ترک ها(ایغور ها ) رو تصرف کرده، به بزرگی خودتون ببخشید حتما چینی ها نمیدونستند، اگاهی نداشتند کل جهان متعلق ،(همراه با سند سیم و سرو) به پانترک ها بوده بقیه مردم کره خاکی با تجاوز سرزمین های اونها رو تصرف کردن . ببخشید با التماس میگم
علی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۴
یک جمله از گاندی : ما فقط به وسیله عشق می توانیم عقیده مخالفان خود را تغییردهیم نه با نفرت . تنفر وحشیانه ترین شکل خشونت است وخشونت به شخصی که تنفر داردآسیب می رساند نه فرد مورد نظر .
كامران ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۹:۴۴
واقعا برای خیلی از هموطنان خود متاسف هستم که از برهه ای از تاریخ ایران هیچ گونه اطلاعی ندارند، حداقل بروند و کتاب تاریخ ۱۸ ساله اذربایجان نوشته احمد کسروی رو بخونن و بدونند که چه جنایاتی توسط فاشیست های ارمنی در اذربایجان خودمون اتفاق افتاده و ناجی مردم اذربایجان در اون برهه ارتش عثمانی بوده
یک ایرانی ۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۲۲:۱۸
یک ایرانی قابل توجه آن فارسی نویسانی که گویی در ایران زندگی میکنند ولی خود را ذهنأ در کشوری دیگر جستجو میکنند. باید عرض کنم از نظر مطالعات قوم شناسی آخرین مرز شرقی و منطقه جغرافیایی و رسمی وجود اقوام اوغوز ، ترک و تاتار ترک زبان در آخرین نقطه مرزهای غربی قزاقستان با روسیه است و گاها وجود پراکنده قومی تاتارها و چچن ها در نقاط مختلف روسیه نیز دیده میشوند . آیا هرگز از خود سوال کرده اید که ترکیه کنونی که خود را مدافع پان ترکیسم و ترک زبانان میداند چگونه خود در بین کشورهای مسیحی شمال ایران و منطقه ای غیر ترک زبان و آن هم با فاصله بسیار دور از برادران ترک زبان خود قرار گرفته است. چگونه هیچ همسایه ترک زبانی در اطراف و هم مرز ترکیه کنونی وجود ندارد و از نظر قوم شناسی فقط آنها در آن منطقه جزیره. قومی شده و در اطراف خود هیچ قوم همزبان و همنژادی ندارند در حالی که اقوام ترک زبان و هم نژاد خود در آسیای میانه و شرق دور ساکن هستند چرا و چگونه این اتفاق افتاده است؟ پاسخ صریح و روشن این سوال بسیار ساده و روان است و اگر به آن کم اشاره و یا اشاره ای نمیشود ملاحظات بسیاری در دنیای سیاست صورت میگیرد. اکنون سیاست و استراتژی ترکیه در منطقه همانند صد سال گذشته و بعد از جنگ جهانی اول با استفاده از اختلافات کشورهای اروپای بعد از جنگ, صرفا تاسیس و بقا ملی خود به هر شکل ممکن در این منطقه بوده و میباشد.ظهور شوروی به این موضوع کمک شایانی کرد و آرامش خاطر بیشتری برای تثبیت ترکیه به وجود آورد. اما پس از شوروی با چالشهای بسیاری در جهان روبرو شده است و اخیرأ نیز با اتخاذ سیاستهایی از قبیل راضی کردن روسها با خرید های نظامی و تسلیحاتی دعوهای زرگری با اسرائیل, برای راضی کردن اعراب حمایتهای لفظی از فلسطین ایجاد دشمنی ساختگی با سوریه و عراق حمایت از تخریب هرچه بیشتر این کشورها توسط ایادی داعشی خود سیاستهای آمریکا و اسرائیل پسندانه , باج خواهی و تهدید اروپا و در کل مشغول فریبکاریهای سیاسی در منطقه و فرا منطقه ای برای کسب اعتبار وجودی و مهم و مفید و اثر گذار جلوه دادن خود میباشد. این موارد نیاز به کارشناسی و مطالعات خیلی عمیقی ندارد و با مطالعه تاریخ معاصر میتوان نتیجه گیری کرد. در انتها باید به عرض برسانم که گذشت زمان موضع گیری کشورها بر اساس منافع تغییر می یابد. خوشا به حال ملتهایی که وجود و افتخار خود را بر اساس تاریخ و تمدن گذشته خود تضمین نموده اند و نیازی به تخریب و تضعیف همسایگان خود و فریب دنیا ندارند چرا که خود با ماهیت وجودی خود مستدام و پایدارند.
علی ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۳:۲۸
حتماٌ قبول دارید که وجود امپراطوریهای متعدد تورک در ممالک محروسه وامپراطوریهای عثمانی در مرزهای غربی این سرزمینهادر هزاران سال گذشته دلیلی محکم بر متعلق بودن این مناطق به تورکان دارد . تاریخ گواهی می دهد که این امپراطوریها هرگز مانع از سکونت مردمان مهاجر از مناطق مختلف جهان نبود ه اند گسترش دین مبین اسلام توسط اعراب به این سرزمینها باعث گرایش این امپراطوریها وساکنان آن به دین اسلام شدوایشان نیز به نوبه خود این دین را به سرزمینهایی دور تر از حد تصور گسترش دادند.ولی در حین این گسترش ساکنان مناطق فتح شده آزاد بود ه اند به آیین و دین خود باشند وهرگز به زور به قبول دین اسلام مجبور نبودند.به نظر شما اگردرطول بیش از هزارسال حکمرانی تورکان در ممالک محروسه افراد در زبان ،دین ، آیین وغیره آزادنبود حال در این سرزمینها غیر از به شما تورک زبانها شاهد اقوام دیگری بودید ؟ درتمامی این سالها مهاجرت اقوام مختلف به این سرزمینها آزاد بوده است چون اگر غیر ازاین بود حال ما هموطنان پارسی زبان در این کشور نداشتیم ، کورد نداشتیم ، لر نداشتیم ، ارمنی که اصلاٌ نداشتیم .اجداد ما به قدری به نوع بشر ارج می نهادند که حتی به زبان مهاجمان ومهاجران شعر گفته اند (عربی- پارسی ) به خاطر پذیرش دین مبین اسلام اسامی غیراصالت خود اتنخاب کرده وبا انها زندگی مسالمت آمیز داشته اند .
ایران ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۳
فارس ها ، کرد ها ، ارمنی ها ، روس ها ، یونانی ها ، عرب ها ، لر ها، بلوچ ها،یهودی ها،گرجی ها و.... قطعا قبل از اقوام ترک در این منطقه حضور داشته اند و در تمام طول زندگیشون این خودشان بودند که برای بقا جنگیدند و خون دادند همانند کردهای امروز آناتولی در برابر همه تبعیض ها و ترک کوهستانی خواندن اونها این جوان های کرد هستند که با دادن خون ضامن بقای قوم خود هستند و نه عفو ملوکانه امثال اردوغان و در مورد زبان فارسی این امثال فردوسی و حافظ و سعدی ،عطار و....... بودند که ضامن بقای زبان فارسی و رشد ان شدند نه عفو خاقان ترک و در مورد اسلام این قدرت نفوذ اسلام بود که عامل رشد ان شد و باز هم نه موافقت ترکان
پاتریک ساهاکیان در جواب ماجرا جویی های ترکیه. ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ | ۲۳:۰۱
ارمنیان که خود را به ننه من غریبم زده اند،در واقع عامل اصلی جنگهای هزار سال اخیر هستند، مخصوصا نقش شیطنت آمیز،وجاسوسی،وخدمت به برادران مسیحیشان باعث جنگهای ایران وروس ومنجر شدن به قرار دادهای گلستان وترکمنچای شد،وبه گمان یقین یکی از عوامل جنگ اول جهانی داد فریاد ارامنه که عثمانی حق ارمنیها را نادیده گرفته وغیره.ٔ.. که نوعی در اورپا جو ضد عثمانی بوجودآمد،که همگی میخواستند ارمنی ها را هم بهانه کنند وسرزمینها عثمانی را تصرف کنند،که روس،فرانسه،انگلیس،ایتالیا،یونان ،اتریش،وکشورهای تازه استقلال یافته از عثمانی،مثل ممالک بالکان،هر کدام سهمی از تصرفات عثمانی را غصب کردند،وچون عثمانی به تنهایی با کل جهان آنروز در جنگ بود« حتی هندیان،استرالیا،زلند نو ،وتمام مستعمرات فرانسه ،وانگلیس،ودیگران هم در جبهه جنگ بودند ،لذا در این بین سربازان ارمنی که در صفوف سربازان عثمانی بودند به روی هم سنگرهای خود آتش می گشودند،وعده ای انباراسلحه را منفجر میکرد،عده ای اسلحه را برداشته فرارمیکرد وبه گروه مسلح داشناکسیون که بر ضد تر کیه می جنگید،می پیوستند،وعده ای در جبهه شرقی با روسها همکاری وجاسوسی میکرد،وباعث سقوط شهرهای وان،وارزروم ،قارص بدست روسها شدند لذا دولت عثمانی اول تمامی سربازان ارمنی را از ارتش آزاد کرد،ولی ارمنیان هنگام رفتن اسلحه های خود را تحویل نمی دادند،وبه جبهه روسها می پیوستند،‌واهالی بومی را اعم از آذری،کرد،ترک میکشتند،وجادها را تخریب وناامن کرده ومانع رسیدن آذوقه ومهمات به جبهه میشدند،لذا دولت عثمانی چاره ای جز تبعید ارمنیان به سوریه نداشت،با اینکه خیلی از ارمنیان به انتخاب خود به کشورهای دیگر می رفتند،واکثرا به روسیه،فرانسه،یونان،ولی تعدادی هم به سوریه کوچ داده شدند،که عده ای در مسیر راه بر اثر مشکلات سفر،وعده ای هم در اثر حمله راهزنهای کرد منطقه،مورد تجاوز ودستبرد به اموال همراهشان،وبعضیها هم در اثر مقاومت با راهزنان کشته شدند،ولی اکثریت به دیر الزور،دمشق،ولبنان رسیدند ،که علاوه بر کوچهای بعدیشان به آمریکا واورپا باز هم حدود سه الی چهار میلیون ارمنی در مناطق تحجیر شده هستند،‌ولی ممالک غربی چون همیشه دنبال سیاه نمایی ولکه دار کردن مسلمانها هستند بهانه خوبی بدستشان افتاده تا خصومت وعقدهای ادوار گذشته از جنگهای صلیبی وغیره را اینجا با ترکان حساب کنند،لذا بعد گذشت پنجاه سال از روی موضوع بیاد ارامنه افتادند،بطوریکه در سال۱۹۶۳ یک مسیحی مجارستانی شنیدهای خود را ‌،،چه دروغ وچه شبه دروغ،،،کتابت کرده وموضوع با ننه من غریبم ارامنه پاریس در مدت کوتاهی یک کلاغ هزار کلاغ شد،وهر کشوری که باترکیه خورده حساب داشت فرصت خوبی برای تصویه پیداکرده بود،تا هر کدام بنوعی ترکیه را محکوم کنند ،،،در صورتی که عقده های صدها وهزاران ساله که دست ترکان بودند ودر درونشان تولید نوعی کینه جویی نسبت به ترکان باعث شده موضوع را کش دهند،والا ترکیه خودش در جنگ جهانی اول نزدیک ۷٫۵ میلیون کشته وشهید داده که مسبب اصلیش ارامنه بودند،وحتی در حین جنگ وبعد جنگ اورپاییان تمام مسلمانها را بزور اسلحه از خانه وکاشانهشان اخراج کردند که نزدیک ۶ میلیون مسلمان در اثر این کوچ اجباری توسط اورپاییان از بین رفته اند وتنها۳ میلیون در وضعیت نیمه جان خود را به ترکیه رساندند« طبق گزارشات رسمی خود اور پاییان» در صورتیکه رقم واقعی دوبرابر،وشاید بشتر از اینهاست،علاوه بر کشتار ارامنه در آذربایجان غربی«۳۰۰ هزار طبق نوشته کسروی» و۳۵۰ هزار در آذربایجان شمالی طبق بر آو رد روسها « که هنوز هم ادامه دارد قره باغ وخوجالی» وهمچنین ارامنه در داخل عثمانی در زمان تصرف شرق ترکیه توسط روسها به پشتیبانی وهمکاری روسها در حدود یک میلیون ترک را قتل کردند وتمام دارایی های منقولشان را چپاول وبا روسها تقسیم کردند،نهایتا در می یابیم که در واقع کسی که دچار قتل عام شده خود ترکان هستند،ومسیحیان برای اینکه ترکها را پیشاپیش محکوم،ودر موضع طلبکارانه قرار گیرند ونوعی پیش دستی کنند تا مبادا ترکان صحبت ۱۸ ملیون کشته وشهیدش را بکند،وهر موقع صحبت کشتار مسلمانهای بالکان واورپا وحتی جنگی که خود بزور به تر کیه تحمیل کردند به بهانه دفاع از حقوق ارامنه، درجنگ جهانی اول کشتار بی رحمانه مردم ترک در شهرهامختلف وکشتار وقتل عام مردم قهرمان ماراش قازی عنتپ،توسط فرانسویها،وکشتار مردم ازمیر ،مانیسا،اوشاق ....توسط یونانی ها وکشتار مردم قارص اردهان طرابزون ارزروم توسط روسها وار منی ها، وکشتن ۲۵۰ هزار در چناق قله توسط سربازان استرالیا وزاند نو وانگلیس، حالا شما قضاوت کنید مقصر کیست وکسی که واقعا قتل عام شده کیست .اورپاییان دوباره میخواهند تاریخ را تکرار کنند این بار هم اکراد را نیابتا به جنگ ترکها فرستادند، و pkk را به سلاح های مدرن وتامین مالی وپشتیبانی رسانه ای به جنگ ترکان بسیج کرده اند و۳۵ سال است که موضوع ادامه دارد وحالا از طرف سوریه وعراق اکراد را مسلح ومستقل میکنند تابا ترکیه جنگی تمام عیار بکنند وبرای اورپاییان مشابه موضوع ارامنه بدستشان بیافتد وکینه های تاریخیشان از تر کان تصویه شود درصورتیکه نه اکراد ونه ارمنی هارا می خواهند،ونه مستقل شدنشان هدفشان خالی کردن عقدهای نهفته هزاران ساله است،حتی برای ارمنی ها هم گروه تروریستی بنام آسالا تشکیل دادند، در صورتیکه از عواض هر جنگ چنین وقایع بوده وهست مثل جنگ جهانی دوم که بدون مشارکت ترکان مابین خود اورپاییان در گرفت که منجر به کشته شدن نزدیک ۷۵ میلیون کشته شد ،تنها ۲۵ میلیون روس مردند، و۸ میلیون یهودی سوزانده شدند،خوب جنگ یک بلای آسمانی است برای تنبیه انسانها اورپاییان که به ترکیه پیله کرده بودند خدا کاری کرد که خودشان چندین برابر ترکان متحمل خسارت شوند ،وباز هم خدا بدتر از اینش را ندهد،ولی ترکان در طول حکومت نزدیک به هزار ساله که قدرت اول اورپا بوده واگر میخواست براحتی تمام مردم اورپا را بزور مسلمان می کرد در صورتی که اصلا نه به دین ونه بزبان مردم کاری نداشته فقط بر مالیات دوبرابر مسیحی نسبت به مالیات مسلمان اکتفا می کرد، وحتی بعضی کشورها از ظلم کلیسا ومالیات زیادتر نسبت به ترکان مشتاقانه به زیر پرچم ترکان وارد میشدند،مثل بوسنی،آلبانی،کرواسیٔ.....ویا مردم مناطق شمال افریفا خودشان به ترکها نامه مینوشتند که از آنها در مقابل تجاوز مسیحیان محافضت وبه زیر پرچم ترکان می آمدند مثل الجزایر،مراکش،تونس،لیبیٔ.... لذا دولت عثمانی آنقدر با اهالی با عدالت رفتار میکرد که حالا با گذشت صد سال خیلی از اورپاییان حسرت حکومت ترکان را دارند،مثل بوسنی کوزوو،مجارستان...،پس لطفا بدون مطالعه وقایع از منابع موثق قضاوت نکنیم درپایان از آقای پاتریک ساهاکیان هم در خواست جواب نسبت به این نوشته هایم دارم واز مجریان سایت تقاضا دارم این نامه بنده را لطف کرده به آقای ساهاکیان برسانند « فورواردٔ....» تا در صورت نیاز گفتنی های زیادی است که میخواهم بگویم،..ٔٔ....دولت عثمانی بهارامنه لقب ملت صالحه داده بود یعنی ملت درستکار وصدیق ولی شیطنت اورپاییان کاری کرد که دوملت رو در روی هم قرار گیرند ،انشااله با کمک خدا دوملت همدیگر را حلال می کنند وصحفه ای سفید برای روزهای درخشان آینده باز میکنند،،هیچ ملتی عاری از خطا نیست گذشته سرخ پوستان،آمریکا،وابورجانهای استرالیا،ومسلمانهای هند وچین وآفریقا،وچچن ها وچرکسها،واهالی کریمه در اوکراین، فلسطین،میانمار........ بیاییم دنیایی نو بسازیم عاری از کین ونفرت تا با دوستی وصمیمیت بقیه نسلها آینده زندگی کنند ..سوریه هم امروز قربانی کینه ورزی اورپاییان وحرص طمع شان بر تسلط به مسلمانها وتقسیم فی مابین شان شده وترکیه هم چهار میلیون در داخل وچهارمیلیون در دم مرزش در ادلب از اهلی سوریه را محافظت میکند ونزدیک چهل میلیارد دلار هزینه کرده تا از گرسنگی نمیرند،ولی عده عمدا وبامنطق کینه ورزانه می خواهند ترکیه را متهم به چشمداشت به ارضی سوریه کنند در صورتی که تر کیه حتی در سازمان ملل هم گفت شما امروز جنگ را خاتمه دهید ومردم به خانه هایشان برگردند وطبق انتخابات عادلانه حکومتی به خود تعیین کنند آنموقع ترکیه هم مختصر نقاطی را که جهت امنیت سرزمین خود بدست دارد تخلیه وبه مرز بین المللی بر میگردد .ولی عده ای منافعشان ایجاب نمیکند جنگ خاتمه یابد آنهم تقصیر روس وآمریکاست..با التماس دعا حقیقت جو
ایرانی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۴
پلن ترکیسم و کلا در مقیاس بزرگتر ترکهای عثمانی چیزی جز خرابی و ویرانی و کشتار برای منطقه نداشتن. همه همسایه های فعلی و قبلیشون خواص بربریت اینها رو می‌شناسن. در حال حاضر هم همون تفکرات از طرف اردوغان به کار گرفته میشه تا به نوعی یک اتحاد نیم بند با توسل به بحران سازی خارجی ایجاد کنه.