مطالب مرتبط با کلید واژه

دوجانبه


اوبامای جدید چگونه می تواند در مورد ایران موفق شود
تریتا پارسی بررسی کرد

اوبامای جدید چگونه می تواند در مورد ایران موفق شود

اوباما در فاصله بین 8 نوامبر تا 20 مارس که سال نو در ایران آغاز می شود، فرصت منحصر به فردی برای اقدام در جبهه دیپلماتیک پیش رو دارد. پس از این زمان فصل انتخابات و رخوت ناشی از آن در ایران آغاز می شود. این شاید آخرین فرصت مطلوب اوباما برای حل مشکلات ایران و آمریکا به شیوه ای مسالمت آمیز باشد.

ادامه مطلب