خشم بروکسل از ˈنهˈ برن به تحریم ایران

۰۴ دی ۱۳۹۱ | ۱۳:۲۰ کد : ۱۹۱۰۷۲۸ سرخط اخبار

به گزارش ایرنا، در گزارش جدید اتحادیه اروپا درباره سوییس که هر دوسال یکبار تهیه می شود از اینکه برن حاضر نشده تا تحریم نفتی و تحریم بانک مرکزی ایران از سوی اتحادیه را بپذیرد، شدیدا انتقاد شده است.

بروکسل در گزارش خود، مقاومت سوییس در مقابل تحریم ایران را غیر قابل قبول خوانده است.

در این گزارش که به تایید وزیران اتحادیه اروپا رسیده همچنین راه قراردادهای دوجانبه با سوییس بطور جدی رد شده است درحالیکه در پیشنهادات ارایه شده برن به بروکسل در تابستان سالجاری بر ادامه این راه تاکید شده بود.

علاوه بر این ، اتحادیه اروپا در گزارش خود از سوییس بخاطر اعمال سهمیه برای مهاجرت اتباع هشت کشور عضو اتحادیه به این کشور شدیدا انتقاد کرده است.

در این گزارش همچنین تسهیلات مالیاتی در برخی از کانتونهای سوییس که به زعم بروکسل باعث می شود تا شرکت های زیادی از کشورهای عضو اتحادیه دفاتر خود را به آنجا انتقال دهند مورد انتقاد قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین پیشنهاد سوییس مبنی بر ایجاد یک ارگان حقوقی مستقل زیر نظر دیوان عالی قضایی فدرال سوییس برای داوری در مورد اختلاف در قراردادهای دوجانبه را رد کرده است.

این مواضع اتحادیه اروپا اعتراض احزاب سوییسی را برانگیخته است.

حزب مردم سوییس این گزارش اتحادیه اروپا را « غیرقابل قبول» خواند. این حزب در بیانیه مطبوعاتی خود تاکید کرد درخواست های اتحادیه از سوییس به معنای پیوند خوردن بیشتر سوییس به آن اتحادیه است که این امر استقلال کشور ما را از بین می برد.

حزب مردم اضافه کرده سوییس امروز نیازی به قرارداد دوجانبه جدیدی با اتحادیه ندارد.

این حزب از شورای فدرال سوییس خواسته که به هیچوجه خواسته های اتحادیه را نپذیرد و تصریح کرده که در غیر این صورت، این امر بعنوان باجگیری اتحادیه از سوییس به حساب خواهد آمد.

فیلیپ مولر رییس حزب لیبرال دمکرات سوییس نیز تاکید می کند که این گزارش نشان می دهد که در اتحادیه اروپا آغوش بازی برای پیشنهاد سوییس وجود ندارد.

وی بر این عقیده است که برای سوییس ایجاد یک ارگان حقوقی بین المللی برای داوری در صورت بروز اختلافات درباره قراردادهای دوجانبه و همچنین لغو اعمال سهمیه برای مهاجرت اتباع هشت کشور عضو اتحادیه به سوییس به هیچ وجه قابل قبول نیست.

هانس یورگ فر نماینده مجلس شورای ملی از حزب سوسیال دمکرات سوییس نیز بر این عقیده است که لحن اتحادیه اروپا در قبال سوییس تغییر کرده است. یعنی اتحادیه خیلی سرسخت تر شده و همزمان خواسته های بیشتری در مقایسه با گذشته از سوییس دارد.

به رغم اینکه اتحادیه اروپا در گزارش خود تاکید کرده که راه قراردادهای دوجانبه با سوییس به پایان رسیده است ولی ویدمر- شلومف وزیر دارایی و رییس جمهور سوییس از راه قراردادهای دوجانبه با اتحادیه دفاع کرده و آنرا بهترین راه برای سوییس توصیف کرده است.

کلید واژه ها: سوییس اتحادیه اروپا اتحادیه اروپا دوجانبه قراردادهای دوجانبه سوییس به از سوییس در گزارش


نظر شما :