مطالب مرتبط با کلید واژه

کابینه


کشوری که می خواهد الگو باشد
تعیین 9 زن در کابینه امارات عربی متحده

کشوری که می خواهد الگو باشد

کامران کرمی، کارشناس مسائل خلیج فارس: شیخ محمد که نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی دبی و بالابردن امتیازات امارات در شاخص های جهانی داشته است، هشت وزیر جدید در دولت تعیین کرده که در این تغییرات، زنان چهار کرسی وزارتی را از آن خود کردند. شیخ محمد هدف از این اقدام را توسعه دانش و حمایت از علوم و پژوهش و مشارکت جوانان در رهبری کشور دانسته است.

ادامه مطلب
لزوم پرهیز آمریکا از اقدام نظامی اجتناب ناپذیر
فرید زکریا در تحلیل استراتژی خط قرمز توصیه کرد

لزوم پرهیز آمریکا از اقدام نظامی اجتناب ناپذیر

هرچند دولت اوباما می کوشد به اسرائیل در مورد ایران اطمینان دهد تا حمله ای انجام ندهد، اما باید هوشیار باشد که خود را در روندی درگیری نکند که اقدام نظامی برای آمریکا را غیر قابل اجتناب می کند. ما باید پیش از اینکه ایالات متحده خود را در حال حرکت به سوی جنگی دیگر در خاورمیانه بیابد، یک مناظره ملی داشته باشیم.

ادامه مطلب