مطالب مرتبط با کلید واژه

ژاپن


دکتر روحانی در دیدار با نخست وزیر ژاپن:

نگاه ایران به ژاپن، نگاه به یک دوست است /دعوت از ژاپن برای ورود فعال تر به بازار اقتصاد ایران

رییس جمهوری در این دیدار ضمن دعوت از ژاپن برای ورود فعال تر به بازار اقتصاد ایران، بر لزوم همکاری های دو جانبه در زمینه محیط زیست و بخصوص در زمینه مسئله کمبود آب، تأکید کرد

ادامه مطلب