مطالب مرتبط با کلید واژه

اروپا


این بحران دامان همه را خواهد گرفت
قبرس گرفتار در بیماری اقتصادی مسری

این بحران دامان همه را خواهد گرفت

محمود فاضلی،‌ کارشناس مسائل اروپا در گفتگو با دیپلماسی ایرانی با تشریح ریشه ها و دلایل بحران اقتصادی کنونی در قبرس معتقد است اروپا با حمایت از قبرس مانع از جدایی این کشور از این اتحادیه خواهد شد

ادامه مطلب
احتیاط غرب در اصرار بر برکناری بشار اسد
اتحادیه اروپا و نسخه جدیدی که برای سوریه پیچیده شد

احتیاط غرب در اصرار بر برکناری بشار اسد

دکتر مهدی مطهرنیا،‌تحلیلگر مسائل خاورمیانه اعتقاد دارد که غرب نگران دولت پسابشار اسدی است و بنابراین زمان خریدن بر اساس این چارچوب ها در حال عملیاتی شدن است

ادامه مطلب