آرشیو اخبار

ترکيه وطرح توقف غنى سازى

ترکيه وطرح توقف غنى سازى

اعلام اين موضوع از سوى داود اوغلو در بخشى مى‌تواند انعکاس مذاکرات پشت درهای بسته ايران با ترکيه به بيرون باشد تا هم از يک سو ايران را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد و از سوى ديگر نيز تلاش‌هاى ترکيه در خصوص موضوع هسته‌اى ايران را در نزد غرب توجيه پذير کند

ادامه مطلب
جاسوس کیست؟

جاسوس کیست؟

روابط کشورها و مصالح سیاسی تعیین کننده چگونگی برخورد با جاسوسان است و همین مصالح سیاسی است که تعیین کننده امکان یا عدم امکان مبادله جاسوسان میان کشورها است. گفتاری از سید داود آقایی استاد حقوق بین الملل دانشگاه تهران.

ادامه مطلب