مطالب مرتبط با کلید واژه

اتحادیه عرب


بن بست شرق و غرب در سوریه
بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به حداقل رضایت نمی دهند

بن بست شرق و غرب در سوریه

محمد شریعتی دهاقان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که حتی اگر مسکو و واشنگتن در ژنو بر سر مساله سوریه به توافق رسیده باشند،از اعلام عمومی آن در شرایط فعلی سرباز می زنند

ادامه مطلب
اخوان انقلاب را صادر می کند؟
در سایه فعالیت های زیرزمینی در امارات

اخوان انقلاب را صادر می کند؟

دکتر داوود آقایی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفتگو با دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که امارات نمی تواند از تبعات سیاسی تبدیل شدن به پایتخت اقتصادی منطقه اجتناب ورزد

ادامه مطلب