مطالب مرتبط با کلید واژه

شورای حقوق بشر


آیا چاقو دسته خود را می بُرد؟
بی‌اعتنایی مجامع جهانی به جنایات اسراییل

آیا چاقو دسته خود را می بُرد؟

دکتر علی امیدی، استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان، در گفتاری به چرایی بی کیفر ماندن جنایات اسراییل از طرف مجامع بین المللی می پردازد.

ادامه مطلب
حقوق بشر را با عینک سیاسی نبینیم
یک سال با ایران و چالش های حقوقی

حقوق بشر را با عینک سیاسی نبینیم

دکتر محمودرضا گلشن پژوه،‌ معاون پژوهشی موسسه بین المللی ابرار معاصر تهران و پژوهشگر حوزه حقوق بشر در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی به مهم ترین تحولات حقوق بشری در ارتباط با ایران در سال گذشته می پردازد و معتقد است تفوق نگرش سیاسی دیدن حقوق بشر بر تمامی اقدامات و ابتکارات قابل انجام در این حوزه مهم‌ترین ایراد به سیاست‌های حقوق بشری کشور است.

ادامه مطلب
دفاع از حقوق بشر با چاشنی منافع سیاسی؟
اعضای جدید شورای حقوق بشرسازمان ملل انتخاب شدند

دفاع از حقوق بشر با چاشنی منافع سیاسی؟

دکتر رضا اسلامی، استاد دانشگاه و کارشتاس مسائل حقوق بشر در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی تاکید می کند که بسیاری از تصمیم های شورای حقوق بشر منطبق با منافع سیاسی اعضا است

ادامه مطلب
مجوز ورود احمد شهید صادر شود
راهکار عملی ایران برای مقابله با گزارش های مغرضانه حقوق بشری

مجوز ورود احمد شهید صادر شود

دکتر رضا اسلامی حقوقدان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به ریشه های گزارش سوم احمد شهید، تاثیرات آن و برخوردهای منطقی ایران با آن اشاره می کند

ادامه مطلب