دموکرات ها پیروز می شوند؟

چشم انداز استیضاح ترامپ و افق نهائی آن

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۰ کد : ۱۹۸۷۸۹۷ آمریکا نگاه ایرانی
اکبر قاسمی در یادداشتی برای دیپلماسی ایرانی می نویسد: در این وضعیت که شکست استیضاح توسط سنا اعلام شود این ترامپ بوده که به عنوان یک پیروز از صحنه رقابت داخلی و افکار عمومی بیرون خواهد آمد و بر موج مشروعیت خود افزوده و در سایه موفقیت های داخلی خود، شرایط را علیه نخبگان و بخش های طرفدار دموکرات ها، بسیج خواهد کرد و به طور طبیعی این رویارویی دراستیضاح، نتایج معکوسی را برای دموکرات ها در انتخابات آینده، ببار خواهد آورد.
چشم انداز استیضاح ترامپ و افق نهائی آن

اکبر قاسمی، سفیر پیشین در اوکراین و رئیس اسبق دفتر حفاظت منافع ایران در مصر

دیپلماسی ایرانی: برای قرائت دقیق تر نسبت به چشم انداز نهائی استیضاح دونالد ترامپ در قالب سه سئوال، گزاره های خود را با همدیگر مرور می کنیم.   

الف – آیا پروسه استیضاح ترامپ، ماهیت سیاسی یا ماهیت حقوقی دارد؟ 

ب – آیا بحران اوکراین گیت، ظرفیت ارائه ادله های شهود را برای شکل گیری کیفرخواست مستدل به منظور داوری سناتورهای سنا برای صدور حکم عزل ترامپ را برخوردار است؟  

ج – آیا استیضاح ترامپ با اهداف دموکرات ها تا نهایت مسیر پروسه خودش را طی کرده یا قبل از رسیدن به صحن سنا که پیش بینی نتیجه آن روشن است و با دیوار مخالفت جمهوریخواهان شکست خواهد خورد، افق و مسیر دیگری را همچون مسکوت گذاردن توسط دموکرات ها، مصالحه جنتلمن توسط دوحزب، خواهد یافت؟  

اول
بسیاری ناظران تحولات امریکا بر این اعتقادند که به دلایل چند شامل: نبود مفاد حقوقی شفاف برای مکانیسم های قانونی در خصوص تعریف جرم و مصادیق استیضاح در قانون اساسی امریکا و احاله این امر به تفسیر نمایندگان مجلس و سناتورهای سنا، عملا دستورکار استیضاح کنگره امریکا، ماهیتی سیاسی در چارچوب منافع و نوع تفسیر و نگرش های دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را به همراه خواهد داشت.

دوم
پروسه استیضاح تاکنون بیش از هر چیز دستخوش گرایش ها و منازعات منفعت گرایانه حزبی قرار گرفته و اعتبار استیضاح به ویژه در دوره ترامپ که در ساختار شکنی قانونی در مقایسه با بسیاری از دوره های دیگر رئیس جمهوری های امریکا همچون نیکسون و کلینتون، ضعیف تر شده است، به ویژه ترامپ از روش های پوپولیستی و منحصر به فردی در سایه دستاوردهای اقتصادی دوره خود و ارعاب آفرینی نسبت به احتمال بروز جنگ داخلی برای جذب افکار عمومی و تقویت پایگاه آرای خود، در کمپین انتخابات ریاست جمهوری، لحظه ای غفلت نخواهد کرد.

سوم  
تاکنون نمایش دموکرات ها در پروسه استماع شهود مرتبط به پرونده اوکراین گیت در کمیته اطلاعات نمایندگان در دوهفته گذشته و دو هفته آینده که مسیر آن در کمیته قضائی و سپس صحن نمایندگان مجلس را طی خواهد کرد، با راهبرد ترامپ مبتنی بر عدم رسمیت دادن به پروسه و به تمسخر و استهزاء گرفتن آن، مواجه شده و می توان، نتیجه گرفت که همچنان صحنه امریکا بین پایگاه های اصلی دو حزب اصلی در حال تقسیم و دوقطبی شدن هرچه بیشتر است. 

چهارم  
پرونده اوکراین گیت که 5 دیپلمات طراز اول امریکا شامل: یوانوویچ، ساندلند، ولکر، هیل، تایلر و یک نظامی، سرهنگ ویندمن، مسئول میز اوکراین کمیته امنیت ملی امریکا را تا سرحد از دست دادن پست ها یا استعفا نامه آنها به خود مشغول کرده است. این مدیران میدانی که توسط سه شخصیت نزدیک ترامپ شامل رودی جولیانی، وکیل، ریک پری، وزیر انرژی، جان بولتون، مشاور سابق  امنیت ملی در دو مسیر رسمی و غیررسمی مدیریت می شدند، عملا روایت های متعددی از لایه های جورواجور رخدادهای  پرونده مربوط به بوریسما و پسر بایدن را تبیین می کند، که کلیت همه ادعا توسط ترامپ با واهی و پوچ قلمداد کردن و اینکه ترامپ از ماهیت رویکرد آنها، مطلع نبوده، عملا موجب شده است تا ادله ها، فاقد مستندات مستحکمی شوند.

پنجم 
در پرونده اوکراین گیت، در نشست مطبوعاتی زلنسکی و ترامپ، در پاسخ سئوال رسانه های امریکا از زلنسکی در خصوص مکالمه تلفنی بین طرفین در 25 ژوئیه سئوال شد، که او بر عدم تحت فشار قرار داشتن از سوی ترامپ در مکالمه بین دو رهبر در قضیه پسر بایدن تاکید داشته است. همین امر، موجب شده تا ترامپ به استناد این گواهی زلنسکی، از فشار بیشتر رهایی یابد، ضمن اینکه موجب شد که این برداشت تقویت شود که طرف های داخلی امریکا درصدد سیاسی ساختن این موضوع بوده و اوکراین هیچ  تمایلی برای ورود به مداخله امور داخلی امریکا ندارد.

ششم
روایت ها و درخواست های عاجزانه مطروحه از سوی روسای کمیته های اطلاعات و قضائی  کنگره (آدام شیف و جرمی ندلر) از ترامپ برای  پاسخگو ساختن او و بی اعتنایی اش، بیانگر این است که آنچه خانم نانسی پلوسی تحت عنوان کیفرخواست زودتر از هنگام دموکرات ها در دستور کار کنگره از دو هفته قبل تحت عنوان "به مخاطره انداختن امنیت ملی، یا سوءاستفاده ترامپ از قدرت و نهایتا باج خواهی از اوکراین درحال جنگ با روسیه" علیه ترامپ به طور رسمی استارت زده اند، همگی در واقع، نمایشی از یک برنامه سیاسی و روانی در راستای اعتبارزدایی از پایگاه اجتماعی ترامپ را به عنوان یک جزئی از کمپین انتخابات دمکرات ها  تعقیب می کنند.

هفتم
جمهوریخواهان بسیار بعید است که کمپین انتخابات ریاست جمهوری امریکا را که کمتر از یک سال تا نوامبر 2020 باقی مانده به سادگی بگذارند دمو کرات ها، پرچم پیروزی زودهنگام آن را بلند کنند، و پشت ترامپ را که در موقعیت پیروز و موفقی در صحنه داخلی به سر می برد خالی کنند و صحنه را در اختیار دموکرات ها قرار دهند. به همین خاطر نیز دموکرات ها دچار یک سردرهمی و فقدان اجماع در داخل خود شده اند. در حالی که ترامپ، حاضر به هیچ نوع همکاری نیست. همچنین چارچوب نتایج به دست آمده در قالب گزارش کمیته اطلاعات یک رای گیری اولیه روی نتایج گزارش استماع داشته باشند و درپرتو ان این  پروسه را جمع کنند.

هشتم
پیش بینی ها وارزیابی ها از فرایند عملیات استیضاح، دو سناریو را متبادر می کند؛ سناریوی اول اینکه دموکرات ها در سایه استنتاج های به دست آمده از جلسات دو هفته استماع کمیته اطلاعات به یک جوسنجی از برداشت نمایندگان مجلس، در قالب یک تفاهم جنتلمن  دو حزبی، پروسه استیضاح را مسکوت گذارند و یا این که پروسه را به بعد از طی دستور کار  کمیته  قضایی که از روز چهارشنبه 4 دسامبر انجام می گیرد و با ادامه روند بهره برداری سیاسی و روانی برای تضعیف موقعیت ترامپ در کمیته قضایی درقالب عدم اجماع  روی قرائن محکم پیرامون  کیفرخواست لازم، موضوع استیضاح را مسکوت گذارند. 

نهم

سناریو دوم، دموکراتها همین روند را باقوت ادامه می دهند تا حداکثر بهره برداری را برای تضعیف ترامپ تعقیب کنند و نهایتا تا دهه سوم و اواخر دسامبر، موضوع را به صحن سنا ارجاع می دهند تا در آنجا نتیجه استیضاح که بیشترین احتمال، شکست استیضاح ترامپ است را توسط جمهوریخواهان رقم بزنند.      


دهم
در این وضعیت که شکست استیضاح توسط سنا اعلام شود این ترامپ بوده که به عنوان یک پیروز از صحنه رقابت داخلی و افکار عمومی بیرون خواهد آمد و بر موج مشروعیت خود افزوده و در سایه موفقیت های داخلی خود، شرایط را علیه نخبگان و بخش های طرفدار دموکرات ها، بسیج خواهد کرد و به طور طبیعی این رویارویی دراستیضاح، نتایج معکوسی را برای دموکرات ها در انتخابات آینده، ببار خواهد آورد./انتشار هم زمان با تعادل

کلید واژه ها: دونالد ترامپ استیضاح دونالد ترامپ ایالات متحده امریکا حزب دموکرات امریکا رئیس جمهوری آمریکا حزب جمهوریخواه امریکا


( ۴ )

نظر شما :

حسین ۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۷:۲۱
جمله بندی متن افتضاح بود. اصلا نتونستم بخونم
بنزینی بی سواد ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۹
جناب آقای قاسمی به نظر می رسد مقاله شما یک مقاله ترجمه ای باشد و شمااین مقاله را ویرایش نکردید به علت موفقیت هایی که ترامپ در کاهش بیکاری و زنده کردن غرور آمریکائی داشته است خطری که دمکرات ها احساس می کنند این است بعد از چهار سال دوم ترامپ یک رئیس جمهور دمکرات نباشد و برای سالها قدرت رئیس جمهوری در دستان آنها نباشد. و بنابر این آنها هر طور که شده می خواهند پایگاه اجتماعی ترامپ را پائین بیاورند ولی به نظر بنده رای بسیار بالائی در دور دوم ترامپ خواهد آورد.
مسعود ۱۷ آذر ۱۳۹۸ | ۲۰:۲۶
البته یک پیشگوی مشهور گفته است که ترامپ دچار سکته ی مغزی خواهد شد! و لیکن استیضاح ایشان شکست خواهد خورد و در دور دوم هم به ریاست جمهوری امریکا می رسد ! بهگفته ی خیلی از ناظران بی طرف ! حال گیرم ترامپ بازهم رییس جمهور امریکا شد ! آیا جمهوری اسلامی ایران پلان و پروژه ای برای آن احتمال قریب الوقوع در دست دارد و اندیشیده است ؟ آیا ایران می تواند به همین منوال و همین سیاست ادامه دهد ؟ مردم حق دارند بدانند که اگر ترامپ دوباره رییس جمهور شد تکلیف چیست ؟ آیا این شتر توان تحمل وکشیدن بار بیشتری رادارد؟