مطالب مرتبط با کلید واژه

قاهره


این به معنی روابط بهتر ایران و مصر است؟
تعبیر و تفسیرها از سفر مرسی به تهران

این به معنی روابط بهتر ایران و مصر است؟

برای مرسی رابطه خوب بستگی به این شرط دارد که این رابطه، تعاملات مصر با کشور هار عرب حوزه خلیج فارس را بر هم نزده و امنیت ملی این کشور را به چالش نکشد.

ادامه مطلب