مطالب مرتبط با کلید واژه

تجاری


پاکستان، آمریکا را به خاطر ایران رها نخواهد کرد
تهران- اسلام آباد از حسن همجواری تا رقابت در افغانستان

پاکستان، آمریکا را به خاطر ایران رها نخواهد کرد

پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل پاکستان در گفتگو با دیپلماسی ایرانی به روابط کنونی ایران و پاکستان می پردازد و معتقد است اگر دور زدن تحریم ها به معنای سیاسی خود را از ذهن خارج کنیم پاکستان می تواند در تامین مواد غذایی در شرایط کنونی به ایران کمک کند.

ادامه مطلب